Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse

Reiseforsikring

Den enkelte reisende må selv sørge for å ha nødvendig reiseforsikring. Hvite Busser tilbyr ikke reiseforsikring. Dersom klasseturen er i regi av skolen, kan skolens forsikring dekke elevene.

Avbestillingsbeskyttelse

Det anbefales at det tegnes avbestillingsbeskyttelse, og dette kan bestilles av Hvite Busser. Beskyttelsen gir kunden rett til fri avbestilling uten kostnader dersom det før reisen er påbegynt inntrer akutt sykdom, ulykke eller død hos den reisende selv, ektefelle, samboer, barn, søsken eller foreldre. Forholdet må dokumenteres ved legeattest som forelegges straks, og absolutt før avreisen for å oppnå refusjon. Sjekk gjerne om din reiseforsikring allerede dekker dette.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke, og bestilles samtidig ved registrering av deltagere.

  • Avbestillingsbeskyttelse for landopphold kr. 350,- pr. deltager.
  • Dersom Hvite Busser AS står som bestiller av flybillett beregnes det i tillegg 7 % av flybillettens pris