Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser

Stortinget har siden 2019 bevilget statsstøtte til klasseturer med Hvite Busser. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge. Støtten er en del av handlingsplan mot antisemittisme. 

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen.

Skoleåret 2022/2023

Søknadsfristen var 12. september 2022. Det er dessverre ikke mulig å søke om støtte for turer bestilt etter denne datoen.

Skoleåret 2023/2024

I Statsbudsjettet for 2023 er tilskuddsordningen er foreslått videreført i Prop. 1 S (2022-23) med en sum på 15 886 000 kr. Om forslaget tas med i det endelige Statsbudsjettet for 2023 vet vi ikke før dette er vedtatt i desember 2022. En eventuell søknadsfrist for neste skoleår er ikke bestemt enda, men den vil nok bli i begynnelsen eller slutten av sommeren 2023.

Hvor mye utgjør støtten?

Beløpet på rundt 15 millioner fordeles på alle som får innvilget støtte. Hvilke minnesteder og museer som besøkes har påvirkning på beløpet. Hvor mye hver enkelt gruppe får, er avhengig av hvor mange som søker. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet. Det betyr ofte at de som reiser tidlig på høsten først får utbetalt støtten etter reisen er ferdig.

Hva må din gruppe gjøre for å få statsstøtte?

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen.

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her