Statsstøtte til klassetur gjennom Udir

Elever på klasseturer med Hvite Busser har krav på statsstøtte gjennom Udir og “Handlingsplan mot antisemittisme”. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. 

Hvordan få statsstøtte til klasseturen?

Hvite Busser søker statsstøtte gjennom Udir på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen. Både reiser i skoleregi og foreldreregi er omfattet av støtteordningen.

Skoleåret 2023/2024

Søknadsfristen for reiser i skoleåret 23/24 var 8. september 2023. Det er dessverre ikke mulig å søke om støtte etter denne fristen. For skoleåret 23/24 ble det bevilget 15 886 000 kr til ordningen.

Skoleåret 2024/2025

I forslaget til statsbudsjett for 2024, er det ført opp 16 935 000 kr til denne ordningen (kapittel 225, post 66). Det betyr at ordningen høyst sannsynlig blir forlenget til å gjelde elever som reiser i skoleåret 2024/ 2025, men vi må ta forbehold om endringer i statsbudsjettet. Søknadsfristen er satt til 13. september 2024.

Hvor mye utgjør støtten?

Ordningen fungerer slik: Totalsummen fordeles på alle som får innvilget støtte.  Hvor mye hver enkelt elev får er avhengig av hvor mange som søker, hvor lang reisen er og hvor mange minnesteder og museer som besøkes. For en Klassetur til Krakow og/eller Berlin har støtten pleid å utgjøre mellom 600 og 1200 kr per elev. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Når får gruppen støtten?

Tildelingen av støtten pleier å skje et par uker etter søknadsfristen, og for skoleåret 24/25 er fristen satt til 13. september 2024. Det vil si at utbetalingen vil skje rundt høstferien.

  • Grupper som mottar sluttfaktura* etter tildelingen: Støtten trekkes fra sluttfaktura
  • Grupper som mottar sluttfaktura* før tildelingen: Gruppen må betale hele turen, og får støtten utbetalt i etterkant. Det betyr at de som reiser tidlig på høsten først får utbetalt støtten etter reisen er ferdig.

*sluttfaktura betales 35 dager før avreise

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her

Les mer om Hvite Bussers klasseturer: Klikk her.