Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser

Elever på klasseturer med Hvite Busser har krav på statsstøtte gjennom Udir og «Handlingsplan mot antisemittisme». Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. 

Hvordan få statsstøtte til klasseturen?

Hvite Busser søker statsstøtte gjennom Udir på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen. Både reiser i skoleregi og foreldreregi er omfattet av støtteordningen.

Skoleåret 2022/2023

Søknadsfristen var 12. september 2022. Det er dessverre ikke mulig å søke om støtte for turer bestilt etter denne datoen.

Skoleåret 2023/2024

I Statsbudsjettet for 2023 er totalsummen for tilskuddsordningen 15 886 000 kr. Søknadsfristen for neste skoleår er ikke bestemt enda, men den vil nok bli i september 2023.

Skoleåret 2024/2025

Om ordningen blir forlenget til å gjelde skoleåret 24/25, vet vi først når statsbudsjettet for 2024 blir lagt frem.

Hvor mye utgjør støtten?

Ordningen fungerer slik: Totalsummen på ca 15 millioner fordeles på alle som får innvilget støtte.  Hvor mye hver enkelt gruppe får, er avhengig av hvor mange som søker. Hvilke minnesteder og museer som besøkes har påvirkning på beløpet. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Når får gruppen støtten?

Tildelingen av støtten pleier å skje et par uker etter søknadsfristen, altså rundt høstferien.

  • Grupper som mottar sluttfaktura* etter tildelingen: Støtten trekkes fra sluttfaktura
  • Grupper som mottar sluttfaktura* før tildelingen: Gruppen må betale hele turen, og får støtten utbetalt i etterkant. Det betyr at de som reiser tidlig på høsten først får utbetalt støtten etter reisen er ferdig.

*sluttfaktura betales 35 dager før avreise

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her