Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser

Stortinget har siden 2019 bevilget statsstøtte til klasseturer med Hvite Busser. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge. Støtten er en del av handlingsplan mot antisemittisme. 

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen.

Skoleåret 2022/2023

Søknadsfristen er 2. september 2022. Det betyr at klasseturer for dette skoleåret må bestilles senest 2. september for å få støtte. Det er ikke mulig å søke om støtte for turer bestilt etter denne datoen.

 

Skoleåret 2023/2024

Søknadsfristen er ikke bestemt enda, men den vil nok bli i begynnelsen eller slutten av sommeren 2023.

Hvor mye utgjør støtten?

I statsbudsjettet for 2022 er det satt av 15 477 000 kr til tilskuddsordningen for skoleturer for skoleåret 2022/23. Beløpet fordeles på alle som for innvilget støtte.  Hvor mye hver enkelt gruppe får, er avhengig av hvor mange som søker. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Hva må din gruppe gjøre for å få statsstøtte?

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen.

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her