Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser

Stortinget har siden 2019 bevilget statsstøtte til Hvite Busser-turer. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge. Støtten er en del av handlingsplan mot antisemittisme. 

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen.

Hvor mye utgjør støtten?

Støtten dekker inntil 1/3 av totalprisen per elev. Hvor mye hver enkelt gruppe får, er avhengig av hvor mange som søker. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Skoleåret 2021/2022

Søknadsfristen for reiser som foretas i inneværende skoleår var 5. november.

Skoleåret 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 er det satt av 15 477 000 kr til tilskuddsordningen for skoleturer for skoleåret 2022/23. Søknadsfristen er 2. september 2022.

Hva må din gruppe gjøre for å få statsstøtte?

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen.

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her