Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser

Stortinget har siden 2019 bevilget statsstøtte til Hvite Busser-turer. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge. Støtten er en del av handlingsplan mot antisemittisme. 

Hvor mye utgjør støtten?

Støtten dekker inntil 1/3 av totalprisen per elev. Hvor mye hver enkelt gruppe får, er avhengig av hvor mange som søker. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Skoleåret 2021/2022

Søknadsfristen for reiser som foretas i inneværende skoleår er 5. november. Vi søker for alle som har bestilt tur med oss innen denne datoen.

Skoleåret 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 er det satt av 15 477 000 kr til tilskuddsordningen for skoleturer for skoleåret 2022/23. Så fremt den nye regjeringen ikke velger å gjøre noen endringer, vil altså de som reiser neste skoleår også få støtte.

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen.

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her