Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser

Stortinget har bevilget 15,5 mill. kroner for skoleåret 2020/2021. Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge. Støtten er en del av handlingsplan mot antisemittisme. Ordningen gjelder også for skoleåret 2021/2022. Vi venter på beskjed angående søknadsfrist.

Betingelser

Målgruppen er ungdom på 8.- 10. trinn og videregående opplæring.

Det har tidligere vært forutsatt at turen skal ha minst tre overnattinger for å kunne få støtte. Som følge av covid-19-pandemien er dette kravet inntil videre tatt bort. Også dagsturer, både enkeltdager og over 1-2 dager, kan innvilges tilskudd hvis turene inngår i et samlet pedagogisk opplegg knyttet til temaene for tilskuddsordningen.

Tilskuddet skal brukes til å redusere prisen på turen for ungdommene som deltar  på turen. Det kan være utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene på turen.

Hvite Busser søker på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen.

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her