Lasse Laudal

Skrevet av:

Publisert: 7. juli 2015

Lasse Laudal var en av de yngste som havnet på Gestapos hovedkvarter Arkivet i Kristiansand under krigen. Han var bare 16 år gammel, og sønn av major Arne Laudal, som ledet motstandsorganisasjonen Kampgruppe 3.

Lasse Laudal er født i Kristiansand, men bodde i Oslo da krigen brøt ut. Faren, Arne Laudal var stabssjef hos Otto Ruge som var generalinspektør for infanteriet. De var begge på Evjemoen i Aust-Agder i da krigen brøt ut 9. april 1940.

Ruge ble arrestert og plassert på Grini. Han ga beskjed til Arne Laudal om å reise til Sørlandet for å begynne motstandsvirksomhet. Han reiste ned ved årsskiftet 1940/41 og fikk en dekkstilling som ingeniør ved Fiskå Verk. Samtidig begynte han å etablere Milorg på Sørlandet. Organisasjonen ble rullet opp i desember 1942.
En utrykningsstyrke på i alt 20 tungt bevæpnede mann slo til mot major Laudals hjem natt til 7. desember 1942.
– Vi bodde i min mors barndomshjem sammen med min onkel og tante. Og sent på natten ble huset invadert av tyskere og statspolitifolk som undersøkte alt fra møne til kjeller og uthus, forteller Lasse.

Militærorganisasjonen på Sørlandet kom i nazistenes søkelys etter opprullingen av en stor, illegal sak i Rogaland. Sipo (Det tyske sikkerhetspolitiet) hadde fått opplysninger om at det skulle eksistere en stor motstandsorganisasjon med ca 5000 medlemmer på Sørlandet. Major Arne Laudal ble oppgitt som leder, og nå skulle han tas.

Også sønnen Lasse på 16 år ble arrestert. Hvorfor vet han ikke sikkert.
– Det var ofte slik at dersom et familiemedlem ble torturert ville andre i familien snakke. Jeg var noen timer på Arkivet før jeg ble sendt til Kretsfengselet. Etter noen dager ble jeg igjen kjørt opp på Arkivet til forhør, forteller Lasse.

Lasse husker godt forhørene. Han ble stilt spørsmål om faren hadde vært i Stavanger lørdag. Og det kunne 16-åringen med god samvittighet benekte. Faren hadde deltatt i sølvbryllupsfeiringen til et vennepar. Så alibiet var i orden. Lasse mener han selv slapp billig unna forhørene, og lille julaften 1942 slapp han fri. Det ble en trist jul for familien. Mange sørlandsfamilier opplevde det samme, og julen dette året ble kalt ”Den svarte julen”.

Arne Laudal ble sittende på Arkivet til 1944 da han ble dømt etter en rettssak. I mai samme år ble han skutt på Trandum.
– Det ødela på mange måter ungdomsårene mine. Det var en fryktelig hendelse som på mange måter gjorde meg kynisk, sier Lasse.

Etter at dødsdommen var kunngjort fikk familien møte Arne Laudal på Grini en siste gang.  Lasse fikk vite at det var planer om at faren og de andre dødsdømte skulle reddes ut av hjemmestyrkene. De dødsdømte selv nektet dette, de visste hvilke hevnaksjoner som ville komme mot uskyldige i ettertid og valgte å ta konsekvensene av dommen.

Lasse drev motstandsarbeid videre fra 1944 og frem til freden kom. Han utdannet seg innen forsvaret og er nå omviser for grupper på Arkivet i Kristiansand, som er gjort om til et museum.
– Jeg tror det er viktig at man bruker Arkivet nettopp for å vise hva rasisme, diskriminering og menneskeforakt kan føre til, sier Lasse.