Stig Vanberg

Skrevet av:

Publisert: 8. juli 2015

Stig Vanberg var under annen verdenskrig aktiv i arbeidet for å gi ut den illegale avisen Alt for Norge. Vanberg ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i 1943, der han ble sittende til krigens slutt.

Etter krigen var Stig Vanberg pressesekretær i Nasjonalhjelpen, pressesekretær i Opplysningskomiteen for Gjenreisningsarbeidet og hadde vikariater i NRK Dagsnytt. Fra 1948 til 1986 hadde han sitt virke i NTBs billedavdeling, de siste 15 årene som billedredaktør.

Som pensjonist har Vanberg reist med Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz til konsentrasjonsleirene Auschwitz, Sachsenhausen og Ravensbruck med norske skoleelever. I tillegg er han blant annet aktiv i Den Illegale Presses Forening 1940-45.

Stig Vanberg fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 2004.

Stig Vanberg døde 13. juni 2008.