Fra AS til Stiftelse

I løpet av 2022 endrer Hvite Busser organisasjonsform fra AS til Stiftelse.
Skrevet av:
Ole Jonny Hansen
Publisert: 19. januar 2022

Hvite Busser oppløses per 2022 som et aksjeselskap, men virksomheten overdras til stiftelsen Hvite Busser med organisasjonsnummer 971 327 413. Stiftelsen Hvite Busser viderefører formål og aktivitet. Nødvendige endringer i vedtekter for stiftelsen ble gjort per oktober 2021 og godkjent av stiftelsestilsynet i januar 2022. Stiftelsens administrasjon forblir i Porsgrunn og arbeider fortløpende med å videreutvikle stiftelsens pedagogiske opplegg og å tilpasse og oppdatere turer til Norge og Europa til gjeldende smittesituasjon og smittevernregulering i Norge, Tyskland og Polen. Årets første turer med skoleklasser planlegges gjennomført i mars.

Om du lurer på noe om Hvite Bussers situasjon under pandemien, klikk her.