Hvite Bussers situasjon

Hvordan går det med Hvite Busser i pandemien? Kommer dere til å overleve? Blir det turer i 2021? Vi får mange spørsmål om dagen fra foreldre som har bestilt reiser til skoleklasser og fra mange støttespillere og samarbeidspartnere. Mye er uvisshet om dagen, men dette vet vi:
Skrevet av:
Ingrid Luise Leborg Røhme
Publisert: 17. august 2021

Norgesturer

Da pandemien medførte en langvarig stopp i utenlandsturer, benyttet vi anledningen til å utvikle et tilbud av reiser i Norge innenfor Hvite Bussers konsept. Dette har vært et meget spennende arbeid, og vi er svært stolte av alt vi kan tilby i vårt eget land. Mange av klassene som hadde bestilt utenlandstur i skoleåret 2020/21 ombestilte til norgestur. Dessverre ble kun et fåtall av disse gjennomført, da smittesituasjonen her til lands også var meget vanskelig gjennom skoleåret.

Økonomiske utfordringer

Hvite Busser drives av inntekter fra reisene. I løpet av pandemien har vi mildt sagt hatt for få reiser til å dekke kostnadene, og som så mange andre aktører i reiselivet har vi måttet permittere flere ansatte. Hvite Busser er en stiftelse, som ikke betaler skatt, og dermed falt vi utenfor mange av de statlige tilskuddsordningene i forbindelse med pandemien, men vi har klart oss på andre måter.

Økonomiske løsninger

Hvite Busser AS har eid bygården i Porsgrunn der vi har kontor. Sommeren 2020 ble denne solgt, noe som fikk oss godt over den første kneika. I forbindelse med utviklingen av norgesturer fikk vi økonomisk støtte av Innovasjon Norge, og fra Porsgrunn Kommune har vi fått tilskudd til et prosjekt med å utvikle nye nettsider. Dette har gitt oss mulighet til å holde flere ansatte i aktivitet gjennom den lange perioden mens utenlandsreiser var umulig.

Fremtiden

Mange grupper har bestilt reiser i både innland og utland i tiden fremover. Hvorvidt disse kommer til å bli gjennomført, er selvfølgelig et spørsmål om smittesituasjonen. Heldigvis ser det ut til at i alle fall norgesturer kan gjennomføres i høst. Ta kontakt om du ønsker tilbud på tur!