Hvite Bussers situasjon

Hvordan går det med Hvite Busser i pandemien? Hvordan blir dere påvirket av krigen i Ukraina? Kan vi reise utenlands nå? Vi får mange spørsmål om dagen fra foreldre som har bestilt reiser til skoleklasser og fra mange støttespillere og samarbeidspartnere. Mye er uvisshet om dagen, men dette vet vi:
Skrevet av:
Ole Jonny Hansen
Publisert: 2. april 2022

Norgesturer

Da pandemien medførte en langvarig stopp i utenlandsturer, benyttet vi anledningen til å utvikle et tilbud av reiser i Norge innenfor Hvite Bussers konsept. Dette har vært et meget spennende arbeid, og vi er svært stolte av alt vi kan tilby i vårt eget land. Vi har svært mange dyktige samarbeidspartnere i Norge, med meget gode opplegg for ungdomsgrupper. Norgestur er mye mer “enn Plan B”!

Økonomiske utfordringer

Hvite Busser drives av inntekter fra reisene. I løpet av pandemien har vi mildt sagt hatt for få reiser til å dekke kostnadene, og som så mange andre aktører i reiselivet har vi måttet permittere flere ansatte. Hvite Busser er en stiftelse, som ikke betaler skatt, og dermed falt vi utenfor mange av de statlige tilskuddsordningene i forbindelse med pandemien, men vi har klart oss på andre måter.

Økonomiske løsninger

Hvite Busser AS har eid bygården i Porsgrunn der vi har kontor. Sommeren 2020 ble denne solgt, noe som fikk oss godt over den første kneika. I forbindelse med utviklingen av norgesturer fikk vi økonomisk støtte av Innovasjon Norge, og fra Porsgrunn Kommune har vi fått tilskudd til et prosjekt med å utvikle nye nettsider. Dette har gitt oss mulighet til å holde flere ansatte i aktivitet gjennom den lange perioden mens utenlandsreiser var umulig. I desember 2021 fikk vi også støtte gjennom Lotteri og Stiftelsestilsynet for avlyste Norgesturer. Vi har klart oss så langt, og vi regner med at vi skal klare oss videre.

Vi har også ryddet i den organisatoriske strukturen. Før var vi et AS eid av en stiftelse, nå er vi kun en stiftelse.

Støtte i revidert nasjonalbudsjett

I mai 2022 fikk vi den gledelige nyheten at det i revidert nasjonalbudsjett er foreslått at vi skal få 2 millioner kroner for å komme oss igjennom siste del av pandemien, noe vi er enormt glade for.

Klasseturer fremover

I 2022 har vi mange bestillinger i både innland og utland, og det er fortsatt plass til flere. Se våre reiser her. Dersom dugnaden aldri kom igang under pandemien kan vi også tilby korte og rimelige turer. Hvordan pandemien og situasjonen i Europa vil påvirke turene framover vet ingen, men vi liker å si at det er bedre å bestille en tur som må kanselleres, enn å ikke planlegge noen ting. Les også om hvordan pandemien og Ukraina kan påvirke reisen.

 

Ta kontakt for å motta et uforpliktende tilbud på tur!