Hvite Bussers situasjon

Hvordan går det med Hvite Busser i pandemien? Kommer dere til å overleve? Blir det turer i 2021? Vi får mange spørsmål om dagen fra foreldre som har bestilt reiser til skoleklasser og fra mange støttespillere og samarbeidspartnere. Mye er uvisshet om dagen, men dette vet vi:
Skrevet av:
Ingrid Luise Leborg Røhme
Publisert: 17. august 2021

Norgesturer

Da pandemien medførte en langvarig stopp i utenlandsturer, benyttet vi anledningen til å utvikle et tilbud av reiser i Norge innenfor Hvite Bussers konsept. Dette har vært et meget spennende arbeid, og vi er svært stolte av alt vi kan tilby i vårt eget land. Mange av klassene som hadde bestilt utenlandstur i skoleåret 2020/21 ombestilte til norgestur. Dessverre ble kun et fåtall av disse gjennomført, da smittesituasjonen her til lands også var meget vanskelig gjennom skoleåret.

Økonomiske utfordringer

Hvite Busser drives av inntekter fra reisene. I løpet av pandemien har vi mildt sagt hatt for få reiser til å dekke kostnadene, og som så mange andre aktører i reiselivet har vi måttet permittere flere ansatte. Hvite Busser er en stiftelse, som ikke betaler skatt, og dermed falt vi utenfor mange av de statlige tilskuddsordningene i forbindelse med pandemien, men vi har klart oss på andre måter.

Økonomiske løsninger

Hvite Busser AS har eid bygården i Porsgrunn der vi har kontor. Sommeren 2020 ble denne solgt, noe som fikk oss godt over den første kneika. I forbindelse med utviklingen av norgesturer fikk vi økonomisk støtte av Innovasjon Norge, og fra Porsgrunn Kommune har vi fått tilskudd til et prosjekt med å utvikle nye nettsider. Dette har gitt oss mulighet til å holde flere ansatte i aktivitet gjennom den lange perioden mens utenlandsreiser var umulig.

Skoleturer i 2021 og 2022

Våren og høsten 2021 har vi arrangert en håndfull norgesturer. For våren 2022 har vi allerede mottatt mange bestillinger i både innland og utland, og det er fortsatt plass til fler.  Se våre reiser her. Dersom dugnaden aldri kom igang under pandemien kan vi også tilby korte og rimelige turer. Hvordan pandemien kommer til å påvirke disse turene vet ingen, men vi liker å si at det er bedre å bestille en tur som må kanselleres, enn å ikke planlegge noen ting.

 

Ta kontakt for å motta et uforpliktende tilbud på tur!