BENJAMINPRISEN TIL SELBU UNGDOMSSKOLE

Vi gratulerer Selbu Ungdomsskolen med Benjaminprisen 2022! Skolen får prisen for sitt langvarige arbeid mot rasisme og for inkludering. Hvite Busser er svært stolte av å ha bidratt i dette arbeidet gjennom klasseturer i mange år.
Skrevet av:
Hvite Busser
Publisert: 3. februar 2023

Til minne om Benjamin Hermansen.

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som har jobbet aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Det rasistisk motiverte drapet rystet både lokalmiljøet og hele landet.

Systematisk arbeid over lang tid

Selbu Ungdomsskole mottar prisen for et langvarig arbeid som strekker seg langt utenfor klasserommet. Siden 2004 har skolen gjennomført det de kaller sitt signaturprosjekt, Menneskerettigheter og demokratiforståelse.  Dette er et treårig  undervisningsopplegg som gjennomsyrer all undervisning. I åttende jobber de med lokal historie om motstandskamp og familien Morset, og i niende jobber de regionalt med ekskursjon til Falstad-senteret. Prosjektet avsluttes med en ekskursjon med hvite busser til Auschwitz i 10. klasse, og til sammen har mer enn 800 ungdommer og over 300 foreldre deltatt på disse reisene. Å få dette opplegget på plass vitner om et svært godt samarbeid mellom elever, lærere, foreldre og politikere.

Les hele juryens begrunnelse her.

Flott seremoni

Prisen ble overrakt under en seremoni  på den nybygde ungdomsskolen torsdag 2. februar. Prisen består av den flotte skulpturen av billedhugger Ivar Sjaastad og en sjekk på 250 000 kr. Til stede under seremonien var representanter fra juryen, lokale politikere, noen prominente gjester og ikke minst alle elevene og lærerne ved skolen. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Sindre Lysø overrakte prisen til rektor Elin Skrødal og representanter fra elevrådet. Statssekretær Sindre Lyse, som selv er overlevende fra Utøya 22. juli, omtalte Benjaminprisen i sin tale som Norges kanskje viktigste pris.

Norges viktigste pris

Elevrådsleder Oda Valli takket med stolthet for prisen og omtalte  skolens arbeid mot rasisme som en «søkke bra prioritering!».

Halve bygda på klassetur

Rektor Elin Skrødal fremhevet i sin tale det store samholdet klasseturene har ført med seg for bygda. Rundt halve bygda har vært på tur, og de sterke felles opplevelsene er med på å knytte sterke bånd. Hun benyttet også anledningen til å takke alle som har gjort en fabelaktig dugnadsinnsats opp igjennom årene. Siden 2015 er klasseturene fullfinansiert av kommunen, og rektor rettet en kanskje enda større takk til kommunens politikere.

Sektorsjef for oppvekst i Selbu Kommune, Geir Håvard Mebust fortalte om hvordan Selbu Kommune jobber systematisk med inkludering helt fra barnehagen og gjennom skoleløpet. Han var for øvrig selv med på klassetur til Auschwitz for 25 år siden, og når årets 10. klasse reiser til Auschwitz nå i mars, deltar han som pappa.

En rørt rektor understreket at denne prisen inspirerer til å fortsette det gode arbeidet. Hun rettet blikket ut i salen mot alle elevene ved Selbu Ungdomsskole og sa at «dere skal bli gode borgere av Selbu, Norge og Verden».