fbpx

Reiseledere

Våre temareiseledere er der for å gi dere kunnskap og yte service, og vi har mange av dem. En temareiseleder er med på alle våre turer.

Mange av våre reiseledere er også tilgjengelig for å ta et uforpliktende besøk på din skole.

Ragnar Grønåsen

Christian Uhl

Wenche Borge

Kristin Pollestad

Anette Krogh

Gabriel Ehrhardt

Gyrid Eikeland Ziegler

Preben Dietrichson

Sidsel Strømnes

Marita Nygård

Olav Nilssen

Liv Marit Dalen Goldstein

Einar Formo

Guri Sommerfelt

Helge Ljosland

Stein Dulsrud

Solveig Ellingsen

Herman Meier

Øystein Sangesland

Hilde De Boom

Gerda Sviland

Trine Strømme

Ewa Slowikowska-Rogstad

Anny Solveig Larsen

Jorun Kittelsen

Liv Berit Haglund

Kjell-Erik Føreland

Bjarne Aaserød

Karin Næss

Sissel Heian

Malgorzata (Gosia) Eriksen

Utviklet av: Folkebadet.no