Ordensregler på klassetur

Det er turkomiteen selv som bestemmer hvilke ordensregler som gjelder på turen. Dette er forslag til regler som kan gjelde både for oppførsel og sikkerhet. Mange grupper velger å be elevene signere på reglene før avreise. Se utskriftsvennlig versjon nederst. 

Oppførsel

 • Jeg representerer meg selv og skolen og jeg vil oppføre meg slik at folk får et godt inntrykk av oss som gruppe.
 • Jeg vil følge instrukser og beskjeder fra gruppeleder/reiseleder/lærere på tur.
 • Jeg deltar i det oppsatte programmet.
 • Jeg møter opp i god tid til bussavganger, måltider og andre avtaler slik at ikke andre må vente på meg.
 • Jeg vet at konsentrasjonsleirene er minnesteder der jeg er rolig og viser respekt for den lidelsen som har utspilt seg der.
  • Fjerning og flytting av gjenstander er ikke tillatt.
  • Mobil skal være på lydløs.
  • Jeg skal ikke kle meg i noe som åpenbart er feil (pysj-bukse, t-skjorte med hakekors…)
 • Når reiseleder, guider eller sjåfør snakker, skal jeg høre etter og legge vekk mobilen.
 • Jeg skal bidra til at det blir en hyggelig tur for alle, både elever og voksne.
 • Gå alltid minst tre stykker sammen når dere er uten voksne. Gi alltid beskjed hvor dere går, og ha alltid mobilen på.

Måltid

 • Jeg vet at jeg er gjest i et annet land og skal vise bordskikk og respektere annerledes mat og drikke. Jeg sitter ved bordet til alle er ferdig ved felles middag.
 • Ved buffet forsyner jeg meg kun med det jeg tror jeg spiser, og går heller flere ganger. Dermed er det nok mat til alle, og vi unngår matsvinn.

På bussen

 • Alle må rydde etter seg selv og andre på bussen. Søppel kastes direkte i søppelposer og ikke på gulvet.
 • Ingen skal stå eller gå i bussens midtgang når bussen kjører. Alle skal sitte vendt forover fastspent i sikkerhetsseler når bussen kjører. Dette har med sikkerhet å gjøre.
 • Jeg er innforstått med at jeg er selv ansvarlig for å erstatte ting jeg måtte ødelegge i bussen, selv om det er hendig uhell.

På hoteller og ferjer

 • Jeg gjør meg kjent med nødutganger.
 • Jeg er stille på rommet/lugaren/gangen etter avtalt ro-tid. Husk at det er andre gjester enn oss.
 • Jeg skal ikke flytte senger inn på et annet rom.
 • Jeg passer godt på mine ting og sjekker at jeg ikke glemmer noe.
 • Jeg er innforstått med at jeg er selv ansvarlig for å erstatte ting jeg måtte ødelegge på hotellrom/lugarer etc., selv om det er hendig uhell. Dersom ingen av de på rommet/lugaren tar ansvar for hendelsen, vil alle på rommet/lugaren dele på utgiftene.
  • Tips: Sjekk om noe er ødelagt på rommet/lugaren ved innsjekk. I tilfelle: Ta bildet av skaden, og vis det til reiseleder. Da unngår du å bli holdt ansvarlig for noe andre har gjort.

Lover og regler

 • Jeg har satt meg inn i Hvite Bussers reisevilkår og regler om avbestilling.
 • Jeg kjøper ikke, eller bruker alkohol og andre rusmidler på tur.
 • Jeg skal overholde tollreglene (springkniver og softgun er ikke lov å innføre i Norge). Jeg er innforstått med at foreldre/lærere kan midlertidig inndra gjenstander/varer som jeg har kjøpt eller medbragt på turen dersom dette er gjenstander/varer som ikke er tillatt.
 • Jeg vet at brudd på disse reglene og/eller annen klanderverdig adferd kan få konsekvenser (eks. flyttes fra rom, ikke delta i aktiviteter). Alvorlig brudd vil bli formidlet til foresatte og kan også føre til at jeg blir sendt hjem på foresattes regning.
 • Jeg forplikter meg til enhver tid å forholde meg til gjeldende lover og regler.

 

Last ned i Word: Forslag til ordensregler på klassetur med Hvite Busser