Transport av norske jøder til Auschwitz

Transporten med M/S Gotenland 25. februar 1943 hadde 158 jøder ombord.
Skrevet av:
Frank Sandbye-Ruud
Publisert: 24. februar 2023

Den første transporten

Den første store transporten med norske jøder gikk med transportskipet D/S Donau den 26. november 1942. 2/3 av alle som ble deportert, var med på den transporten. En mindre transport med M/S Monte Rosa, hadde med seg 26 norske jøder. Ingen skulle overleve fra denne transporten, hvor flere var arrestert allerede i 1941. 555 kvinner, barn og menn var med på de forskjellige transportene den dagen. Få skulle overleve.

Av forskjellige årsaker rakk ikke en del arresterte jøder å komme med på transportene i 1942. Dette gjaldt spesielt jødene fra Midt-Norge. Noe skyldes at togene ikke rakk frem, noen andre tilfeller skyldtes det man tror var direkte sabotasje/trenering fra noen av de som hadde ansvaret for å transportere jødene til Oslo. Planleggingen for neste transport var allerede igang i det D/S Donau forlot utstikker 1 i Oslo.

Fra hele landet

Jødene som kom til Oslo i 1943, kom fra hele landet. I 1942 ble de arresterte jødene i hovedsak plassert i Berg Interneringsleir. I 1943 ble de fleste internert på Bredtveit fengsel i Oslo. I 1942 prioriterte man de som lett kunne transporteres. De som var for syke til transport fikk slippe unna, foreløpig.

Tyskland var erklært “judenrein” (tysk: jøderent) i 1942. De eneste som nå slapp unna deportasjon fra Norge var de som var “arisk” gift. Det vil si jøder gift med ikke-jødiske nordmenn. De ble internert på Berg frem til 2. mai 1945, da de ble utlevert til Sverige etter en avtale som ble fremforhandlet.

M/S Gotenland la til kai i Oslo den 21. februar 1943. To dager senere ble transporten planlagt på Victoria terrasse. Jøder som lå på sykehus ble overført til Bredtveit, der vaktholdet ble skjerpet. Dagen etter sørget politiinspektør Knut Rød for at 135 jøder ble «løslatt» på Bredtveit, og sendt med buss til Filipstadkaia, der «Gotenland» ventet. Av disse ble 132 ført ombord, sammen med 26 jøder som ble hentet fra Grini. Fangene ble holdt ombord i skipet i nesten ett døgn før «Gotenland» forlot Oslo.

Toget til Auschwitz

Den 27. februar ankom M/S Gotenland Stettin. De 158 fangene, hvorav 96 var kvinner og barn, ble lastet inn i togvogner og sendt til Berlin. Fangene ble sendt til en tidligere synagoge i Moabit. Deretter ble de sendt videre med tog fra Berlin 2. mars 1943. Toget besto av rundt 30 godsvogner med til sammen 1756 jøder, hovedsaklig tyske.

Det Lille Hvite Huset

Dagen etter kom transporten fram til Auschwitz. Ankomstdatoen er kjent. Den 1. desember 1942 ankom de første jødene fra D/S Donau dødsleiren Auschwitz 2 – Birkenau. Alle kvinner, barn, syke, eldre, og alle som ikke kunne arbeide, ble umiddelbart sendt inn i Bunker 2, “Det Lille Hvite Huset” og myrdet med gass. Gjennomsnittlig overlevelse for en “arbeidsjøde” i Auschwitz var 2-3 måneder, alt etter type arbeidskommando.

Den yngste som ble deportert var et spedbarn, den eldste en mann på 81. Alle de 773 jødene som ble deportert har en betydning. Ingen skjebner er viktigere enn andre. Men 230 jødiske familier ble totalt utryddet. Det betyr at det ikke er noen til å tale deres sak.

Snublesteiner for å huske

I jødisk tradisjon sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å banke… Den andre gangen er når navnet til den døde sies, leses eller tenkes på for siste gang. Først da er vedkommende virkelig borte, strøket ut av livet på jorden. Dette var utgangspunktet for den tyske kunstneren Gunter Demning da han fikk ideen til å støpe brosteiner av messing, gravere inn navnene til jøder som ble drept av nazistene under andre verdenskrig, og felle dem ned i fortauet foran bygårdene der familiene bodde. Han kaller dem «Snublesteiner». Norge er det landet med best dekning. 757 snublesteiner er nå plassert over hele landet, 465 av disse i Oslo.

Snublesteiner Trondheim

Herman Feldmann og Willy Schermann

På transporten med M/S Gotenland var Herman Feldmann og Willy Schermann. De to prøvde å flykte, men grenselosen som skulle hjelpe dem til Sverige, skjøt og drepte grensepolitimannen Arne Hvam da han overrasket dem på toget. Hendelsen på toget ble slått stort opp i landets aviser, og jødene fikk skylden for drapet. Episoden ble brukt som påskudd for å arrestere alle jødiske menn over 15 år fire dager senere. Begge de to mennene ble arrestert og torturert i Norge. Deres fangereise endte i Auschwitz l – Stammlager. Den 20- august 1943 ble begge hentet ut av fangebunkeren og henrettet.

13 år gamle Cissi

På skipet var også skolejenta Cissi Pera Klein. Den 13 år gamle jenta gikk på Kalvskinnet skole, og ble arrestert i klasserommet 25. november 1942. Hun hadde ingen sjanse på å overleve. Sammen med far Wulf, og storebror Abraham, ble de sendt rett i gasskammeret etter ankomsten.

Hvite Busser sprer kunnskap

Hvite Busser jobber for å spre kunnskap om Holocaust. Vi gjør det av mange grunner. Først og fremst for at elever skal kunne se og oppleve å komme tett på historiens verste utslag av menneskefiendtlighet. Holocaust er fortsatt ufattelig. Historien er viktig for å formidle hvor galt det kan gå dersom man mister perspektivet på det enkelte menneskes ukrenkelige verdi. Hvite Busser har overtatt ansvaret for å videreformidle fangenes historie, for at «det som skjedde med dem, ikke må skje igjen».
Dessverre er vi hver dag vitne til at overgrep finner sted. Det må aldri aksepteres. Vår jobb er å gjøre ungdom i stand til å gjenkjenne overgrep mot menneskeverdet i alle sammenhenger, for på den måten å utvikle deres evne til hver enkelt, på hvert sitt nivå, og jobbe for at samfunnet vårt fortsatt skal være et godt sted å leve og vokse.

Kilder: HL-Senteret/snublestein.no/boken: “Holocaust i Norge”, Bjarte Bruland 2017, Dreyers Forlag Oslo