MINK DUGNADSPRESSET, MEN UTEN REISEFORBUD

Utdanningsetaten i Oslo strammer inn retningslinjene for skoletur, og forbyr turer som baserer seg på egenandeler og foreldredugnad. Vi i Hvite Busser mener problemet med dugnadspress heller kan løses med mer samarbeid med skolene og økt statlig støtte til klasseturene.
Skrevet av:
Hvite Busser
Publisert: 4. mai 2023

Dugnadsforbud i Oslo

Utdanningsetaten i Oslo har nylig sendt ut et brev til skolene, der de informerer om innstramming av retningslinjene for skoletur. Det skal kun være lov å gjennomføre klasseturer som er finansiert av skolens budsjett, legater eller stipender. Dette setter en stopper for de tradisjonelle dugnadsfinansierte klasseturene. Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, er sterkt uenig. Han mener klasseturene med Hvite Busser er viktige for elevene, og at dugnadsforbud ikke er veien å gå. Aftenposten omtalte saken 28.4.

– Vi kommer til å ta saken opp i bystyret. Vi håper at byråden innser at dette er en grunnleggende gal beslutning.

Eirik Lae Solberg (Høyre) til Aftenposten, 28.april 2023.

Inkluderende og lærerike klasseturer

Å frata Oslos elever klasseturen er å frata dem en viktig kilde til kunnskap og felleskap. Gjennom 30 år har Hvite Busser reist sammen med flere hundre klasser fra Osloskolen på klassetur til tidligere konsentrasjonsleirer og minnesteder som Auschwitz, Sachsenhausen, Falstad og Utøya. Dette er steder hvor menneskeverd har blitt krenket og hvor elevene får viktig kunnskap om menneskerettigheter, demokrati og gruppetenking. Med dagens situasjon i Europa opplever vi at våre reiser har fått fornyet aktualitet.

Vi i Hvite Busser ønsker en inkluderende skole, som jobber mot utenforskap. Det er et problem at noen elever må bli igjen hjemme av økonomiske årsaker, mens resten av klassen reiser på opplevelsesrike klasseturer. Hvite Busser mener en bedre løsning på forskjellsbehandling gjennom dugnads- og betalingspress ligger i økt involvering av skolen og økte statlige bevilgninger.

Øk statsstøtten

Det finnes allerede en velfungerende støtteordning gjennom Utdanningsdirektoratet knyttet opp mot Handlingsplan mot antisemittisme. Hvert skoleår fordeles litt over 15 millioner kroner til alle landets elever som reiser på klassetur til minnesteder fra andre verdenskrig, eller andre steder, der de kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. Denne ordningen har ikke økt i takt med prisstigningen. Vi ønsker at denne støtten skal økes nok til å virkelig monne på dugnadspresset.

Økt samarbeid med skolen gir billigere og bedre turer

Vi i Hvite Busser er fulle av beundring for all innsatsen engasjerte foreldre legger ned for å arrangere klasseturer. Økt involvering av skolen til klasseturen vil allikevel medføre store fordeler. For det første vil klasseturen bli billigere om skolen kan bestemme tidspunktet for reisen. Når tolkning av gratisprinsippet fører til at klasseturer må skje utenfor skolens regi, overtar engasjerte foreldre og elever jobben i sin helhet. Rent foreldredrevne reiser må legges til skolens ferier, i de aller fleste tilfeller vil det si i høstferien. Rundt 80 % av alle klasseturer med Hvite Busser arrangeres i uke 40 og 41. Dette er generelt populære reisedatoer for gruppereiser i mange Europeiske land, og priser på hotell, ferjer og fly er høye. For en reisearrangør som kun kan fylle hotellsenger i to uker i året, er det vanskeligere å få mengderabatt fra leverandører. Dersom klasseturene kunne spres gjennom skoleåret, ville prisene gått vesentlig ned. Lavere pris kombinert med økt offentlig tilskudd vil redusere dugnadspresset betraktelig.

Klasseturen vil bli billigere om skolen kan bestemme tidspunkt for reisen

Det viktigste er allikevel at læringseffekten av turene blir størst når skolene bruker læringen fra turen inn i undervisningen. Det er derfor viktig å spille på lag med skolen og at lærere er med på turen. Med klasseturene som en integrert del av skolens undervisningsopplegg øker faglig kvalitet. Elever som har lært om Holocaust før avreise til Polen, har større utbytte av å besøke Auschwitz. Å vite at man skal besøke Auschwitz, gir økt motivasjon til å lære om Holocaust. Klasseturen løfter undervisningen, og undervisningen løfter klasseturen.

Se på alternativer

Utallige beretninger fra våre reiser vitner om at felles opplevelser på klassetur gir økt samhold mellom elevene. Gjort på riktig måte kan også dugnaden i seg selv medføre samarbeid, samfunnsengasjement og samhold. Det trenger ikke kun handle om at foreldre pusher dopapir på Facebook. Vi håper Oslos politikere og skolemyndigheter vil se på alternativer i retningslinjene for klasseturer. Det er synd om Utdanningsetaten fratar Oslos elever muligheten til å delta på holdningsbyggende og sammensveisende klasseturer.

 

Les vår kronikk i Aftenposten her.

 

Oppdatering: Skolebyråden snur

Fredag 5. mai kunne Aftenposten melde at skolebyråden i Oslo snur. Det innføres ikke forbud mot dugnadsfinansierte turer, og byråden inviterer til dialog for å finne gode løsninger på hvordan man kan unngå press på dugnad og innsamling.

 

Hvite Busser – reis bakover, tenk fremover