Søk i Hvite Busser

Før

Salg, dugnad, sparing og gratisprinsipp

Statsstøtte til klassetur gjennom Udir

Klassetur til Auschwitz med Hvite Busser

Elever på klasseturer med Hvite Busser har krav på statsstøtte gjennom Udir og «Handlingsplan mot antisemittisme». Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. 

Hvordan få statsstøtte til klasseturen?

Hvite Busser søker statsstøtte gjennom Udir på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen. Både reiser i skoleregi og foreldreregi er omfattet av støtteordningen.

Skoleåret 2023/2024

Søknadsfristen for reiser i skoleåret 23/24 var 8. september 2023. Det er dessverre ikke mulig å søke om støtte etter denne fristen. For skoleåret 22/23 ble det bevilget 15 886 000 kr til ordningen.

Skoleåret 2024/2025

I forslaget til statsbudsjett for 2024, er det ført opp 16 935 000 kr til denne ordningen (kapittel 225, post 66). Det betyr at ordningen høyst sannsynlig blir forlenget til å gjelde elever som reiser i skoleåret 2024/ 2025, men vi må ta forbehold om endringer i statsbudsjettet.

Hvor mye utgjør støtten?

Ordningen fungerer slik: Totalsummen fordeles på alle som får innvilget støtte.  Hvor mye hver enkelt elev får er avhengig av hvor mange som søker, hvor lang reisen er og hvor mange minnesteder og musser som besøkes. For en Klassetur til Krakow og/eller Berlin har støtten pleid å utgjøre mellom 800 og 1200 kr per elev. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Når får gruppen støtten?

Tildelingen av støtten pleier å skje et par uker etter søknadsfristen. Hittil har det betydd rundt høstferien. Vi vet ikke når søknadsfristen kommer til å bli for skoleåret 24/35.

 • Grupper som mottar sluttfaktura* etter tildelingen: Støtten trekkes fra sluttfaktura
 • Grupper som mottar sluttfaktura* før tildelingen: Gruppen må betale hele turen, og får støtten utbetalt i etterkant. Det betyr at de som reiser tidlig på høsten først får utbetalt støtten etter reisen er ferdig.

*sluttfaktura betales 35 dager før avreise

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her

Les mer om Hvite Bussers klasseturer: Klikk her.

Gratisprinsippet i skolen

Tekst fra Udir.no Oppdatert august 2023

Klasseturer

Turer som er en del av opplæringen, skal være gratis for elevene, jf. opplæringsloven § 2-15 og § 3-1. Dersom man er i tvil om turen er en del av opplæringen, må det gjøres en konkret vurdering. Indikasjoner på at turen er en del av opplæringen, er om

 • den foregår i skoletiden
 • den kan relateres til læreplanene
 • lærere er med på turen og mottar lønn

Turer som er en del av opplæringen

Når turen er en del av opplæringen, gjelder blant annet skolens ordensreglement. Sanksjoner som bortvisning/hjemsendelse må derfor gå frem av ordensreglementet.

Elever som ikke er med på en skoletur, skal få tilbud om et alternativt opplæringstilbud på skolen. Skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell, og skal ha en ulykkesforsikring som dekker alle elevene som er med på skoleturen.

Hvis skoleturen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at det er mulig for elever å kun delta i skoletiden, for eksempel med gratis transport hjem.

Dersom foreldre foreslår å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke, har skolen likevel et ansvar for at foreldreinnsamlingen foregår på lovlig måte, og bidragene er frivillige og anonyme.

Turer som ikke er en del av opplæringen

Opplæringsloven gjelder bare for turer som er en del av opplæringen. Det betyr at private turer ikke omfattes av gratisprinsippet i opplæringsloven § 2-15 og § 3-1. Dette er gjerne turer som arrangeres av foreldre og som legges utenom vanlig skoletid.

Elever har en plikt til grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 2-1. Dersom elever skal delta på private turer i skoletiden må hver enkelt elev søke om permisjon fra opplæringen etter opplæringsloven § 2-11.

Dugnader – tips fra andre skoler

Forslag til dugnader og arrangementer som har kommet inn fra andre skoler. Send oss gjerne ditt tips også.

Husk å sjekke om dere evt. må søke om tillatelse før dere setter igang.

 • Temaaviser med lokale støtteannonser.
 • Selge støtteannonser på t-skjorter / genser el.
 • Loppemarked.
 • Lotterier.
 • Auksjoner.
 • Salg av pepperkaker/kaker.
 • Teater/musikkvelder for foreldre, besteforeldre og medelever.
 • Husmaling.
 • Stor-rengjøring.
 • Jevnlig fellessparing allerede fra 8. klasse.
 • Skifte dekk med salg av vafler og kaffe mens man venter.
 • Konsert eller skolerevy.
 • Ta inngangspenger til arrangement i forbindelse med foreldremøter.
 • Rydde/vaske idrettsarenaer, anleggsanlegg, nybygg og lignende Sjekk om det bygges nytt der du bor. Her er det ofte behov for nedvasking når håndverkere er ferdig.
 • Flaskesortering på din lokale brusfabrikk.
 • Vasking av idrettshaller. Kanskje stolene på din fotballarena trenger en vask?
 • Kinokveld på skolen. Like før Halloween hadde en klasse skrekkfilm-video-kveld i gymsalen for hele ungdomsskolen, komplett med popkorn og godteri.
 • Flaskeinnsamling –  Etter 17. mai i fjor og etter påske i år arrangerte vi panteflaske innsamling over hele Rykkinn.  2 elever og 1 forelder ble utdelt et område å dekke.  I løpet av 2 timer samlet vi kr. 7000.00. (tips fra en skole)
 • «I likhet med dekkskift tilbud på deres side, arrangerte vi 2 bilvask dager, begge på lørdagen før 17. mai.  Donasjon var kr. 50 pr. bil, og vi også solgte vafler og kaffe til de som ventet for vask.  Dette var et særdeles populært tilbud, og sosialt for elevene. Når det var ingen biler i kø for vask, ble det litt sprut på hverandre.»
 • 9. klasse ved Spikkestad ungdomsskole har tidligere finasniert sin reise ved salg av kulinarisk kalender.
 • Ved å brette returkartonger fikk en skoleklasse i Oslo et godt bidrag til sin klassekasse.
 • Salg av muffins og vafler på skolen.

Planleggingsfasen

Klassetur med rullestol, ledsager og spesielle behov

Rullestol

Våre klasseturer kan tilrettelegges for bevegelseshemmede. Det er viktig at vi får beskjed god tid i forveien, slik at vi kan gjøre nødvendige forberedelser. Merk at fremkommeligheten ved noen av minnesmerkene og museene vi besøker kan være noe begrenset. Spør oss om detaljer.

Ledsager

Hvite Busser tilbyr ikke gratis reise for ledsager. Støtteordninger for ledsager arrangeres av kommunene. Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller kommunen og hør om de kan bistå med midler.

Andre behov

Spør oss om tilrettelegging for syns- eller hørselshemmede eller andre behov.

Når bør vi reise på klassetur?

Foto av konsentrasjonsleir på Hvite Bussers klassetur.

Når kan vi dra?

I utgangspunktet arrangerer vi klasseturer akkurat når dere ønsker å reise, men hotell, ferger, fly, minnesteder og museer kan bli fulle. Vær ute i god tid!

Når er det billigst å reise på klassetur?

Det er mange penger å spare på å unngå høysesong, spesielt til Berlin og Krakow. Prisen ligger høyt fra rundt skolestart til og med uke 42. Etter det går prisen vesentlig ned, og det er mindre trengsel på museer og minnesteder. Vinterferien er også lavsesong. I mars begynner prisene å stige igjen, og fra juni kommer vi inn i den aller dyreste tiden.

Klassetur i høstferien

Svært mange av våre grupper ønsker å reise i høstferien. Vær klar over at dette er en svært travel tid, og dere må være tidlig ute. Hva vi mener med «tidlig» variere med gruppestørrelse og destinasjon. Store grupper på over 100 som vil til Berlin, bør helst begynne bestillingen senest på våren i åttende om man skal reise i høstferien i tiende.

Når er høstferien 2024?

Dette er de ukene høstferien pleier å være i de forskjellige fylkene. Oppdatert mai 2023.

Oslo: Uke 40

Vestfold og Telemark: Uke 41 (skal fortsette slik i begge fylkene etter fylkesoppløsninga)

Troms og Finnmark: Uke 40

Nordland: Uke 41

Viken: Uke 40

Trøndelag: Uke 41

Rogaland: Uke 41

Vestland: Uke 40

Innlandet: Uke 41

 

 

Klassetur med fly eller buss?

Buss

De aller fleste av våre klasseturer går med buss – hele eller deler av veien til våre reisemål. Det er mange fordeler med å reise med buss.

På bussen blir god tid til å sosialisere med de andre og kanskje bli bedre kjent med noen du ikke kjente så godt fra før.

Bussen er vårt klasserom, og vi bruker reisetiden til å vise filmer fra Hvite Bussers filmskatt om tidsvitner, menneskerettighetsbrudd og konsentrasjonsleire. På tur med Hvite Busser blir det mange sterke inntrykk, og ved bussvinduet får man god tid til å fordøye opplevelser. 

Vi benytter alltid turbusser av høy kvalitet med god komfort.

Fly

Våre reiser for skoleungdom kan også tilrettelegges med fly og program for dagene tilpasses flyets rutetider.

Turer med fly gir færre timer i buss og  blir fort to reisedøgn kortere sammenlignet med tilsvarende tur med ferge og buss. Det kan ofte være viktig for foreldre med fulle kalendere. 

Gruppebilletter til fly legges ut 330 dager før avreise, så endelig pris og reiseprogram kan først oppgis da.

Flyreiser har mindre fleksible avbestillingsbetingelser enn ferge.

Husk at egne reisevilkår for fly gjelder!

Hvor mange kan/må reise?

På noen skoler er det under 10 elever på hvert trinn, mens på andre er det over 200. Vi arrangerer klasseturer for grupper av alle størrelser. Prisen varierer med antall deltagere, og hvis man er veldig få, kan turen bli dyr. Vi setter ofte sammen flere små grupper på samme tur. Da blir turen billigere per elev, og man blir kjent med nye mennesker.

Planleggingen er litt annerledes for en gruppe på 20, enn en gruppe på 200. Vi vet hva som egner seg for store og små grupper, og hjelper dere å skreddersy klasseturen etter deres behov.

Kan dere komme til skolen vår?

Representanter fra Hvite Busser møter gjerne opp på skolen for å informere om virksomheten og turene våre, ved flere anledninger:

 • Undervisning i skoletiden som en faglig forberedelse før klasseturen
 • Møte elevene på kveldstid som en faglig forberedelse før klasseturen
 • Møte med turkomiteen, eller FAU før dere har valgt tur
 • Komme på foreldremøte for å informere om klasseturen og inspirere til påmelding og dugnad

Vi kan komme både digitalt og fysisk.

Ta kontakt med oss i dag på post@hvitebusser.no eller tlf: 35 93 31 10

10 tips til en fantastisk klassetur

Tips til turkomiteer som skal arrangere klassetur. Se oversikt over alle våre klasseturer her.

1: Orienter dere godt før dere bestiller

Hvilke turer er mulig for en gruppe med deres størrelse, budsjett og avreisested? Hvilke ønsker og forventninger har gruppa? Tur i Norge eller tur utenlands? Kjapp helgetur eller mange dager?

På Hvite Bussers nettsider finner dere mange gode turtips i både Norge og til utlandet. Send oss en mail til post@hvitebusser.no med når, hvor, hvor mange og hvilken skole det gjelder, så sender vi dere et uforpliktende tilbud. Vi deltar også gjerne på planleggingsmøter – både fysisk og digitalt. Du kan nå oss på telefon 359 33 110 for alle spørsmål.

2: Få med flest mulig av elevene i klassen

En klassetur med felles opplevelser og inntrykk er svært inkluderende og kan skape et sterkt samhold i klassen. Sjekk gjerne med elever og foreldre hva som skal til for å få med alle.

Kontakt Hvite Busser for råd om hvordan turen kan tilpasses. Vi har ordninger for bevegelseshemmede og sørger for at alle matallergier og -preferanser blir tatt hensyn til underveis. Vi kan også gi tips om hvordan dere kan samle inn penger og vi søker statsstøtte for alle som reiser med oss.

2: Bestill tur i god tid

Hoteller, museer, aktiviteter, ferger og fly fylles vanligvis opp raskt, i alle fall rundt skolens ferier.

Hvite Busser klarer stort sett alltid å finne rom til alle grupper uansett, men det er mye lettere og ofte billigere å arrangere turer litt frem i tid. Bestill gjerne tur for 10. klasse allerede mens de går i åttende.

3: Gi klasseturen et variert innhold

Hver klasse og hver elev er sammensatt, og kan ha mange forskjellige interesser og behov. Sett sammen et program med alvor og moro, lytting og involvering, refleksjon og action.

Hvite Busser sørger for en variert klassetur i samarbeid med våre utallige samarbeidspartnere. Finn grunnpakken som passer deres best, så hjelper vi dere å finne tilleggsaktiviteter som passer gruppa og årstiden. For eksempel vandretur, kjøpesenter, klatrepark, badeland eller sykkeltur.

4: Planlegg hver dag riktig

En gruppereise gir langt mindre rom for spontane innfall enn en familieferie eller langhelg med vennegjengen. Oppmøtetidspunkt må overholdes med god margin. Bussjåførens strengt regulerte kjøre- og hviletider må overholdes. Aktiviteter bør gjennomføres på full mage, og noen opplevelser krever rom i programmet til ettertanke. Samtidig er det også viktig med fritid og tid til å oppleve nye steder på egenhånd.

Etter å ha arrangert tusenvis av klasseturer kan Hvite Busser kunsten å sette sammen opplevelsesrike og gjennomførbare program for ungdom.

5: Sett dere inn i betalings- og avbestillingsbetingelser

Unngå ubehagelige overraskelser og les alle betalings- og avbestillingsbetingelser nøye. Spesielt etter korona vet vi at uforutsette ting kan skje.

De som bestiller klassetur med Hvite Busser trenger kun å sette seg inn i våre betingelser. Vi tar ansvar for alle avtalene med hotell, ferger, busselskap, restauranter og så videre. 

6: Sørg for gode rutiner underveis

Å få fin flyt på reisen med store grupper krever gode rutiner. Dobbeltsjekk romfordeling og nøkler på overnattingssteder, følg opp allergier på alle spisesteder, sjekk at lokale guider kan riktig språk, ta dopause på de riktige stedene…

Voksne på klassetur med Hvite Busser kan la oss ordne alt det praktiske, så har dere bedre tid til å følge opp ungdommen og sørge for orden og trivsel i gruppa.

7: Vær forberedt på uforutsette hendelser underveis

Noen kan bli syke, ferger kan innstilles, veiarbeid kan gi store forsinkelser og hærverk kan dessverre forekomme.

Hvite Busser har erfaring med og rutiner for alle tenkelige situasjoner som kan oppstå på tur med ungdom. Overlat dette til oss! (Reiseforsikring er for øvrig hver enkelt sitt ansvar.)

8: Gi klasseturen et faglig innhold

Læring utenfor klasserommet gir solide knagger å henge kunnskap på. Ingen som har vært på omvisning i en tidligere konsentrasjons- eller fangeleir glemmer andre verdenskrig, Holocaust, eller hva menneskerettigheter betyr.

På klassetur med Hvite Busser får dere et oppdatert og engasjerende pedagogisk opplegg basert på læreplanen i norsk skole. Reiselederen gir reisen en rød tråd, og sørger for forberedelser og ettertanke etter besøk ved museer og minnesteder. Vi tør å påstå at ingen av de 300 000 som har reist med Hvite Busser har glemt turen.

9: Forbered elevene på det faglige innholdet

Elever med god kjennskap til andre verdenskrig og Holocaust vil få større utbytte av et besøk i for eksempel Auschwitz.

Reiselederne på Hvite Busser klasseturer forbereder gruppene før besøk ved leire og minnesteder, og elevene blir kjent med historiene til Hvite Bussers tidligere tidsvitner. Vi stiller også gjerne på skolebesøk før turen for å forberede elevene. Vi kan komme både i skoletiden og på kveldstid – digitalt eller fysisk. Dette gjelder både turer i skole- og foreldreregi.  

10: Bestill klassetur med Hvite Busser!

Reis bakover – tenk fremover!

 

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Om priser, hotell, mat og lignende

Våre grunnpriser gjelder en komplett klassetur med reiseleder, pedagogisk opplegg, turbuss, ferge, overnattinger, måltid og inngang og omvisning på museer og minnesteder. Be om et uforpliktende tilbud til din gruppes antall, tidspunkt og avreisested!: 

Telefon: 35 93 31 10
E-post: post@hvitebusser.no

 

Grunnpriser

 • Grunnprisene oppgitt på våre nettsider er fra-priser. De gjelder per person, fra 45 personer i lavsesong.
 • Med lavsesong menes fra 1. november til 31. mars, med unntak av jul og påske. Vi kan arrangere turer når som helst.
 • Antall: Vi arrangerer turer for grupper i alle størrelser. Prisen øker ved færre deltagere.
 • Vær oppmerksom på at grunnprisen i noen tilfeller er oppgitt uten måltidspakken. Dette er spesifisert i hvert program.

Måltid

 • Frokost er inkludert ved alle overnattinger.
 • De fleste lunsjer og middager på turen. Unntaket er for eksempel når gruppa har fritid i programmet.
 • De fleste middagene i måltidspakken er på hotellet, men vi kan bestille på mer spennende restauranter mot et tillegg. Se tilvalg under hver tur, eller spør oss.
 • Det kan være verdt å merke seg at ingen noen gang har bestilt en Hvite Busser tur først og fremst på grunn av maten. Vi bestiller enkle måltid, beregnet på ungdommens ganer, som ikke skal være med å trekke opp prisen.
 • Allergier: Vi gir beskjed til alle spisesteder underveis om allergier i gruppen. Det er svært viktig at vi får informasjon om allergier i god tid.

Hotell

 • Standard overnatting inkludert i prisen er flersengsrom på uspesifisert hotell.
 • Flersengsrom betyr stort sett tre- eller firemannsrom. I noen tilfeller kan det også bo flere på ett rom.
 • Mot et tillegg i prisen kan man bestille sentrumshotell.
 • Enkeltpersoner kan bestille dobbelt- eller enkeltrom mot et tillegg i prisen.

Nattferger

 • Overnatting på standard ferge i firesengs innvendig lugar er inkludert i prisen.
 • Enkeltpersoner kan bestille dobbelt- eller enkeltlugar mot et tillegg i prisen.

Museer og minnesteder

 • Besøk og omvisning i tidligere konsentrasjons- og fangeleire er alltid inkludert, for eksempel Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrück, Grini Falstad. Dette gjelder også Utøya, 22. julisenteret, Narviksmuseet, HL-senteret og flere andre.
 • Se hvert program for hvilke museer og minnesteder som er inkludert i grunnprisen, og hvilke som kommer i tillegg.
 • Vi booker alle museer og minnesteder for gruppa, også Auschwitz/ Birkenau.

MVA

 • Prisen på turer i Norge er inkludert MVA.
 • For reiser i utlandet betaler dere ikke moms.

Avreisested

 • Lengre reisevei gir høyere pris. I noen tilfeller må man også legge inn en ekstra overnatting.
 • Når det gjelder utenlandsturer, har vi  beregnet grunnprisene med avreisested på Østlandet.

Sesong og kapasitet

 • Vi gjør oppmerksom på at prisen kan bli høyrere i høysesong, spesielt rundt skolens ferier. Kapasitet på hotell, museer, ferger og annet kan også påvirke prisen.

Flyreiser

 • Priser for reiser som involverer fly er oppgitt uten selve flyreisen.
 • Hvite Busser kan også bestille fly.

Se våre reisevilkår for mer informasjon om blant annet betalings- og avbestillingsbetingelser og prisøkning.

 

Våre samarbeidspartnere

Busselskaper

Navnet til tross – Hvite Busser har ikke egne busser. Vi samarbeider med en rekke busselskaper i hele landet, blant annet:

Connect buss

Jenssen turbuss

Schaus buss

Sirdalsbussen

Sula Rutelag

Tide buss

 

Ferger

Vi har gode samarbeid med flere fergeselskap for å frakte våre skoleklasser over til kontinentet:

Colorline

Finnlines

Polferries

TT-Line

Før reisen

Betaling

Betalingsfrister

Se vår reisevilkår for oversikt over betalingsfrister.

Hvordan foregår betalingen?

Hvite Busser ønsker ikke innbetalinger fra hver enkelt reisende. Normalt samler gruppas reisekomite alle beløp fra dugnader og enkeltpersoner, og overfører beløp samlet. Innbetaling til Hvite Busser fra privatpersoner foregår ved bankoverføring og bruk av kid-nummer.

EHF-faktura

Vi kan også organisere betaling med EHF-faktura.

Obs! Svindelforsøk

Vi har dessverre opplevd svindelforsøk der noen feilaktig utgir seg for å samle inn penger til spesifikke klasseturer med Hvite Busser. Dersom du er i tvil om et betalingskrav for en klassetur er ekte – sjekk med kontaktpersonen for din gruppe, eller kontakt oss.

 

Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse

Reiseforsikring

Den enkelte reisende må selv sørge for å ha nødvendig reiseforsikring. Hvite Busser tilbyr ikke reiseforsikring, men kan ordnes hos forsikringsselskap.

Avbestillingsbeskyttelse

Det anbefales at det tegnes avbestillingsbeskyttelse, og dette kan bestilles av Hvite Busser. Beskyttelsen gir kunden rett til fri avbestilling uten kostnader dersom det før reisen er påbegynt inntrer akutt sykdom, ulykke eller død hos den reisende selv, ektefelle, samboer, barn, søsken eller foreldre. Forholdet må dokumenteres ved legeattest som forelegges straks, og absolutt før avreisen for å oppnå refusjon. Sjekk gjerne om din reiseforsikring allerede dekker dette.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke, og bestilles samtidig ved registrering av deltagere.

 • Avbestillingsbeskyttelse for landopphold kr. 350,- pr. deltager.
 • Dersom Hvite Busser AS står som bestiller av flybillett beregnes det i tillegg 7 % av flybillettens pris

Pakkeliste

Hver reise er forskjellig – Pakk det som er relevant for din tur. Du finner utskriftsvennlig versjon av pakkelisten nederst. 

 

Hva pakker vi i?

Uansett hva du pakker i – husk å merke bagasjen din med navn.

 • Vi oppfordrer sterkt til å pakke i bag, da det er enklest å stable i bussens bagasjerom.
 • Ved fly: Sjekk hvor mange innsjekkede bagasje og håndbagasje din gruppe har bestilt til hver person.
 • Ved nattferjer: Husk liten sekk/bagg til det du trenger på ferjen. Det er ikke mulig at alle tar med all bagasjen for hele turen inn i lugaren.

Pakkeliste

 • Sjekk at du har gyldig reiseforsikring
 • Lommebok/ kort/ penger
 • Notatbok
 • Telefon, lader og høretelfoner
 • Tidsfordriv på reisen: Lesestoff, håndarbeid, last ned filmer el. lignende
 • Drikkeflaske
 • Matboks om dere skal smøre niste selv på hotell (gjelder mest i Norge)
 • Mobil, lader, høretelefoner
 • Eventuelle medisiner og eventuelt godkjennelse på å frakte dine medisiner over grensen.
 • Eventuelle briller/linser, linsevæske
 • Pute og pledd til bussturen.
 • Klær
  • Klær etter vær/årstid. Sjekk gjerne Yr.no.
  • Vær klar over at det kan blåse kaldt i leirene, og man skal stå stille eller gå sakte utendørs lenge. Ta med en god ytterjakke/ vindjakke/ regnjakke og gode sko.
  • Nattøy
  • Undertøy og sokker
  • Dersom en lengre vandretur står på programmet (feks Sabotørstien på Rjukan): Ekstra gode sko
  • Dersom badeland: Badetøy + håndkle.

Viktig på utenlandsreiser

 • Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett*
 • Europeisk helsetrygdkort. Bestilles her.
 • Koronapass (hvis nødvendig)
 • Penger eller bankkort som du kan betale med utlandet.
 • Fyll også gjerne ut UDs reisergistreringsskjema. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Reiseforsikring

Hver reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring

*Krav til pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett avhenger av hvert lands innreiseregler. Oppdatert informasjon om dette finner du alltid under Regjeringens reiseinformasjon.

 

Last ned pakkelisten i Word: Pakkeliste på klassetur med Hvite Busser

 

Lugar- og romfordeling på klasseturen

Lugarer på ferger

Firesengs innvendig lugar er inkludert i prisen. Før reisen ber vi dere fylle ut en lugarliste med fire personer i hver lugar, fordelt på kjønn. Dersom tallene ikke går opp, kan dere sette 2-3 personer i de gjenværende lugarene.

Standard rom på hotell

Prisen inkluderer seng i  flersengsrom. Dette betyr stort sett 3-4 på hvert rom. I noen tilfeller kan det også bo flere enn fire på ett rom. Dersom romfordelinga ikke går opp, vil noen senger stå tomme. Man deler ikke rom med gjester fra andre grupper. Vi tar sikte på å fylle opp rommene, så voksne som ikke har betalt ekstra for enkelt- eller dobbeltrom kan i noen tilfeller havne på rom med elever.

Vi vil be dere sette opp romfordeling basert på firemannsrom, men gjør oppmerksom på at det kan komme endringer underveis. Nøyaktig romsturktur får vi vite kort tid før ankomst, gjerne samme dag. Dette fordi våre priser er fremforhandlet med forutsetning om fleksibel romsturktur.

Single og doble

Enkeltpersoner kan bestille enkelt- eller dobbelt rom/ -lugar mot et tillegg i prisen.

Vi tar forbehold om kapasitet. Dersom man i noen tilfeller har betalt for enkelt-/dobbeltrom, men måtte sove i flersengs grunnet kapasitetsmangel, vil det aktuelle enkelt-/ dobbeltromtillegget bli refundert. Om gruppen ønsker mange enkle og doble rom, ber vi om å få vite dette så tidlig som mulig. Dette øker sjansen for at bestillingen blir innvilget.

Innsending av navnelister

Komplett navneliste sendes oss fem måneder før avreise. Vi vil sende dere en Excel-fil der navnene skal føres inn. Samtlige reisende må registreres med fullt navn, fødselsdato og kjønn.

Pass, ID-kort og innreiseregler

De siste årene har både Covid-19 og situasjonen i Europa også påvirket mange klasseturer. Vi i Hvite Busser forholder oss til UDs reiseråd, og per nå (høst2023) har reiserådene til Tyskland og Polen ikke blitt skjerpet etter Russlands angrep på Ukraina. Per nå er det heller ingen restriksjoner i forbindelse med Covid-19 ved våre reisemål. 

Pass og ID

Fra regjeringen.no (oppdatert 7. august 2023):

Tyskland: Innreise til Tyskland krever vanligvis gyldig norsk pass (nødpass aksepteres også), eller nasjonalt ID-kort med reiserett slik at du kan legitimere deg som norsk borger. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Tyskland.

Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tyskland.

Polen: Alle som befinner seg i Polen plikter å ha gyldig ID til enhver tid. For norske borgere vil dette si pass, eller nasjonalt ID-kort med reiserett.

Hva hvis reisen må avlyses?

Dersom UD fraråder reiser til det aktuelle landet, eller reisen blir vesentlig forringet (museer og minnesteder er stengt), vil Hvite Busser avlyse turen, og gruppa får pengene tilbake.

Dersom gruppa selv avlyser turen som følge av bekymring, gjelder våre reisevilkår. Det er viktig at reisende setter seg inn i hvilke vilkår og frister som gjelder.

Nyttige lenker

Vi har lært at situasjonen kan endre seg raskt. Her finner du til enhver tid gjeldende innreiseregler:

UDs reiseregistreringsskjema: Klikk her

UDs reiseinformasjon, velg land. Her kan du se innreiseregler, koronarestriksjoner og sikkerhetsvurdering: Klikk her

Polske myndigheters nettside om innreise i Polen: Klikk her

Tyske myndigheters nettside om innreise til Tyskland: Klikk her

 

 

Under reisen

Ordensregler på klassetur

Det er turkomiteen selv som bestemmer hvilke ordensregler som gjelder på turen. Dette er forslag til regler som kan gjelde både for oppførsel og sikkerhet. Mange grupper velger å be elevene signere på reglene før avreise. Se utskriftsvennlig versjon nederst. 

Oppførsel

 • Jeg representerer meg selv og skolen og jeg vil oppføre meg slik at folk får et godt inntrykk av oss som gruppe.
 • Jeg vil følge instrukser og beskjeder fra gruppeleder/reiseleder/lærere på tur.
 • Jeg deltar i det oppsatte programmet.
 • Jeg møter opp i god tid til bussavganger, måltider og andre avtaler slik at ikke andre må vente på meg.
 • Jeg vet at konsentrasjonsleirene er minnesteder der jeg er rolig og viser respekt for den lidelsen som har utspilt seg der.
  • Fjerning og flytting av gjenstander er ikke tillatt.
  • Mobil skal være på lydløs.
  • Jeg skal ikke kle meg i noe som åpenbart er feil (pysj-bukse, t-skjorte med hakekors…)
 • Når reiseleder, guider eller sjåfør snakker, skal jeg høre etter og legge vekk mobilen.
 • Jeg skal bidra til at det blir en hyggelig tur for alle, både elever og voksne.
 • Gå alltid minst tre stykker sammen når dere er uten voksne. Gi alltid beskjed hvor dere går, og ha alltid mobilen på.

Måltid

 • Jeg vet at jeg er gjest i et annet land og skal vise bordskikk og respektere annerledes mat og drikke. Jeg sitter ved bordet til alle er ferdig ved felles middag.
 • Ved buffet forsyner jeg meg kun med det jeg tror jeg spiser, og går heller flere ganger. Dermed er det nok mat til alle, og vi unngår matsvinn.

På bussen

 • Alle må rydde etter seg selv og andre på bussen. Søppel kastes direkte i søppelposer og ikke på gulvet.
 • Ingen skal stå eller gå i bussens midtgang når bussen kjører. Alle skal sitte vendt forover fastspent i sikkerhetsseler når bussen kjører. Dette har med sikkerhet å gjøre.
 • Jeg er innforstått med at jeg er selv ansvarlig for å erstatte ting jeg måtte ødelegge i bussen, selv om det er hendig uhell.

På hoteller og ferjer

 • Jeg gjør meg kjent med nødutganger.
 • Jeg er stille på rommet/lugaren/gangen etter avtalt ro-tid. Husk at det er andre gjester enn oss.
 • Jeg skal ikke flytte senger inn på et annet rom.
 • Jeg passer godt på mine ting og sjekker at jeg ikke glemmer noe.
 • Jeg er innforstått med at jeg er selv ansvarlig for å erstatte ting jeg måtte ødelegge på hotellrom/lugarer etc., selv om det er hendig uhell. Dersom ingen av de på rommet/lugaren tar ansvar for hendelsen, vil alle på rommet/lugaren dele på utgiftene.
  • Tips: Sjekk om noe er ødelagt på rommet/lugaren ved innsjekk. I tilfelle: Ta bildet av skaden, og vis det til reiseleder. Da unngår du å bli holdt ansvarlig for noe andre har gjort.

Lover og regler

 • Jeg har satt meg inn i Hvite Bussers reisevilkår og regler om avbestilling.
 • Jeg kjøper ikke, eller bruker alkohol og andre rusmidler på tur.
 • Jeg skal overholde tollreglene (springkniver og softgun er ikke lov å innføre i Norge). Jeg er innforstått med at foreldre/lærere kan midlertidig inndra gjenstander/varer som jeg har kjøpt eller medbragt på turen dersom dette er gjenstander/varer som ikke er tillatt.
 • Jeg vet at brudd på disse reglene og/eller annen klanderverdig adferd kan få konsekvenser (eks. flyttes fra rom, ikke delta i aktiviteter). Alvorlig brudd vil bli formidlet til foresatte og kan også føre til at jeg blir sendt hjem på foresattes regning.
 • Jeg forplikter meg til enhver tid å forholde meg til gjeldende lover og regler.

 

Last ned i Word: Forslag til ordensregler på klassetur med Hvite Busser

Trygghet og beredskap

Trygghet før reisen og underveis

Hvite Busser er en profesjonell reiselivsaktør, som har drevet med pakkereiser siden 1992. Vi har solid erfaring på alt som kan oppstå før reisen og underveis. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere som gjør reisen trygg. Når det gjelder sikkerhetssituasjonen i landene vi reiser til, forholder vi oss til Utenriksdepartementets reiseinformasjon.

Økonomisk trygghet

Vi er underlagt pakkereiseloven.

For din trygghet er Hvite Busser medlem av Reisegarantifondet. Formålet med fondet er å sikre forbrukere mot økonomisk tap. Dette gjelder for de som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer.
De reisende skal heller ikke bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.

Beredskap underveis

Våre reiseledere skal ha gjennomført grunnleggende førstehjelpskurs.

Som en ekstra trygghet for våre deltagere har Hvite Busser en avtale med Sjømannskirken om en 24-timers beredskapsordning i forbindelse med evt. ulykker. Ordningen inkluderer alle reisende, og er uavhengig av den enkeltes livssyn.

Vi har også flere samarbeidsaktører i landene vi reiser til, som hjelper dersom uforutsette hendelser skulle oppstå.

Reiseforsikring

Hver enkelt som reiser med oss er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring.

 

Lading og wi-fi på klassetur

Ikke alle busser har ladestasjon ved alle seter. Spør sjåføren om du kan lade, men det beste er om du lader på hotellet/fergen. Husk å ta med laderen videre på reisen! En powerbank kan også være nyttig.

Noen av bussene har Wifi, men ikke alle. I Polen og Tyskland vil man ofte oppleve dårligere nett enn vi er vant til i Norge.

Etter reisen

Tid til ettertanke og tiltak

Når du kommer hjem, vi du nok oppleve at du er ganske mettet av inntrykk. Det er sterke minner fra historiene du har hørt og minnestedene du har besøkt, men det er sikkert også en mengde gode og uforglemmelige minner å ta med seg videre.

Vi håper du har lært noe på reisen. Vi håper du har fått nye venner. Vi håper du tar med deg dine erfaringer og sunne holdninger videre.

Vi håper også du anbefaler våre turer til andre! Bare ta kontakt med oss, så kommer vi gjerne på skolebesøk!