fbpx

Søk i Hvite Busser

Før

Salg, dugnad, sparing og gratisprinsipp

Statsstøtte til elever på klassetur med Hvite Busser

Elever på klasseturer med Hvite Busser har krav på statsstøtte gjennom Udir og «Handlingsplan mot antisemittisme». Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig eller andre steder man kan lære om antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati. 

Hvordan få statsstøtte til klasseturen?

Hvite Busser søker statsstøtte gjennom Udir på vegne av alle våre kunder som faller inn under ordningen. Det eneste dere trenger å gjøre, er å bestille tur innen søknadsfristen. Både reiser i skoleregi og foreldreregi er omfattet av støtteordningen.

Skoleåret 2022/2023

Søknadsfristen var 12. september 2022. Det er dessverre ikke mulig å søke om støtte for turer bestilt etter denne datoen.

Skoleåret 2023/2024

I Statsbudsjettet for 2023 er totalsummen for tilskuddsordningen 15 886 000 kr. Søknadsfristen for reiser i skoleåret 23/24 er 8. september.

Skoleåret 2024/2025

Om ordningen blir forlenget til å gjelde skoleåret 24/25, vet vi først når statsbudsjettet for 2024 blir lagt frem.

Hvor mye utgjør støtten?

Ordningen fungerer slik: Totalsummen på ca 15 millioner fordeles på alle som får innvilget støtte.  Hvor mye hver enkelt gruppe får, er avhengig av hvor mange som søker. Hvilke minnesteder og museer som besøkes har påvirkning på beløpet. Endelig beløp vet vi først etter at alle søknadene er behandlet.

Når får gruppen støtten?

Tildelingen av støtten pleier å skje et par uker etter søknadsfristen, altså rundt høstferien.

 • Grupper som mottar sluttfaktura* etter tildelingen: Støtten trekkes fra sluttfaktura
 • Grupper som mottar sluttfaktura* før tildelingen: Gruppen må betale hele turen, og får støtten utbetalt i etterkant. Det betyr at de som reiser tidlig på høsten først får utbetalt støtten etter reisen er ferdig.

*sluttfaktura betales 35 dager før avreise

Les mer om støtten på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Klikk her

 

 

Gratisprinsippet i skolen

Tekst fra Udir.no Oppdatert mars 2021

Klasseturer

Hvis skolen arrangerer turer som en del av opplæringen, skal den være gratis for elever og foreldre. Eksempler på hva som avgjør om det er en del av opplæringen er blant annet:

 • Turen foregår i skoletiden
 • Turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag
 • Lærere er med på turen og mottar lønn
 • Det er utarbeidet regler for turen, med for eksempel sanksjoner for hjemsendelse
 • Skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell
 • Turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan
 • De som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud

Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at de mulig for eleven å kun delta på skoledagen, for eksempel med transport.

Foreldre kan på eget initiativ foreslå å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke. Skolen har likevel et ansvar for at foreldreinnsamlingen foregår på lovlig måte, og bidragene skal være frivillig og anonyme.

Ulykkesforsikring

Skoleeier er ansvarlig for å ha ulykkesforsikring for alle elevene som drar på skoleturer.

Turer som er arrangert av foreldre

Turer som arrangeres av foreldrene og som legges utenom vanlig skoletid og ikke har noe med opplæringen å gjøre, er ikke en del av gratisprinsippet.

Dugnader – tips fra andre skoler

Forslag til dugnader og arrangementer som har kommet inn fra andre skoler. Send oss gjerne ditt tips også.

Husk å sjekke om dere evt. må søke om tillatelse før dere setter igang.

 • Temaaviser med lokale støtteannonser.
 • Selge støtteannonser på t-skjorter / genser el.
 • Loppemarked.
 • Lotterier.
 • Auksjoner.
 • Salg av pepperkaker/kaker.
 • Teater/musikkvelder for foreldre, besteforeldre og medelever.
 • Husmaling.
 • Stor-rengjøring.
 • Jevnlig fellessparing allerede fra 8. klasse.
 • Skifte dekk med salg av vafler og kaffe mens man venter.
 • Konsert eller skolerevy.
 • Ta inngangspenger til arrangement i forbindelse med foreldremøter.
 • Rydde/vaske idrettsarenaer, anleggsanlegg, nybygg og lignende Sjekk om det bygges nytt der du bor. Her er det ofte behov for nedvasking når håndverkere er ferdig.
 • Flaskesortering på din lokale brusfabrikk.
 • Vasking av idrettshaller. Kanskje stolene på din fotballarena trenger en vask?
 • Kinokveld på skolen. Like før Halloween hadde en klasse skrekkfilm-video-kveld i gymsalen for hele ungdomsskolen, komplett med popkorn og godteri.
 • Flaskeinnsamling –  Etter 17. mai i fjor og etter påske i år arrangerte vi panteflaske innsamling over hele Rykkinn.  2 elever og 1 forelder ble utdelt et område å dekke.  I løpet av 2 timer samlet vi kr. 7000.00. (tips fra en skole)
 • «I likhet med dekkskift tilbud på deres side, arrangerte vi 2 bilvask dager, begge på lørdagen før 17. mai.  Donasjon var kr. 50 pr. bil, og vi også solgte vafler og kaffe til de som ventet for vask.  Dette var et særdeles populært tilbud, og sosialt for elevene. Når det var ingen biler i kø for vask, ble det litt sprut på hverandre.»
 • 9. klasse ved Spikkestad ungdomsskole har tidligere finasniert sin reise ved salg av kulinarisk kalender.
 • Ved å brette returkartonger fikk en skoleklasse i Oslo et godt bidrag til sin klassekasse.
 • Salg av muffins og vafler på skolen.

Planleggingsfasen

Når bør vi reise på klassetur?

Foto av konsentrasjonsleir på Hvite Bussers klassetur.

Når kan vi dra?

I utgangspunktet arrangerer vi klasseturer akkurat når dere ønsker å reise, men hotell, ferger, fly, minnesteder og museer kan bli fulle. Vær ute i god tid!

Når er det billigst å reise på klassetur?

Det er mange penger å spare på å unngå høysesong, spesielt til Berlin og Krakow. Prisen ligger høyt fra rundt skolestart til og med uke 42. Etter det går prisen vesentlig ned, og det er mindre trengsel på museer og minnesteder. Vinterferien er også lavsesong. I mars begynner prisene å stige igjen, og fra juni kommer vi inn i den aller dyreste tiden.

Klassetur i høstferien

Svært mange av våre grupper ønsker å reise i høstferien. Vær klar over at dette er en svært travel tid, og dere må være tidlig ute. Hva vi mener med «tidlig» variere med gruppestørrelse og destinasjon. Store grupper på over 100 som vil til Berlin, bør helst begynne bestillingen senest på våren i åttende om man skal reise i høstferien i tiende.

Når er høstferien 2024?

Dette er de ukene høstferien pleier å være i de forskjellige fylkene. Oppdatert mai 2023.

Oslo: Uke 40

Vestfold og Telemark: Uke 41 (skal fortsette slik i begge fylkene etter fylkesoppløsninga)

Troms og Finnmark: Uke 40

Nordland: Uke 41

Viken: Uke 40

Trøndelag: Uke 41

Rogaland: Uke 41

Vestland: Uke 40

Innlandet: Uke 41

 

 

Klassetur med fly eller buss?

Buss

De aller fleste av våre klasseturer går med buss – hele eller deler av veien til våre reisemål. Det er mange fordeler med å reise med buss.

På bussen blir god tid til å sosialisere med de andre og kanskje bli bedre kjent med noen du ikke kjente så godt fra før.

Bussen er vårt klasserom, og vi bruker reisetiden til å vise filmer fra Hvite Bussers filmskatt om tidsvitner, menneskerettighetsbrudd og konsentrasjonsleire. På tur med Hvite Busser blir det mange sterke inntrykk, og ved bussvinduet får man god tid til å fordøye opplevelser. 

Vi benytter alltid turbusser av høy kvalitet med god komfort.

Fly

Våre reiser for skoleungdom kan også tilrettelegges med fly og program for dagene tilpasses flyets rutetider.

Turer med fly gir færre timer i buss og  blir fort to reisedøgn kortere sammenlignet med tilsvarende tur med ferge og buss. Det kan ofte være viktig for foreldre med fulle kalendere. 

Gruppebilletter til fly legges ut 330 dager før avreise, så endelig pris og reiseprogram kan først oppgis da.

Flyreiser har mindre fleksible avbestillingsbetingelser enn ferge.

Husk at egne reisevilkår for fly gjelder!

Hvor mange kan/må reise?

På noen skoler er det under 10 elever på hvert trinn, mens på andre er det over 200. Vi arrangerer klasseturer for grupper av alle størrelser. Prisen varierer med antall deltagere, og hvis man er veldig få, kan turen bli dyr. Vi setter ofte sammen flere små grupper på samme tur. Da blir turen billigere per elev, og man blir kjent med nye mennesker.

Planleggingen er litt annerledes for en gruppe på 20, enn en gruppe på 200. Vi vet hva som egner seg for store og små grupper, og hjelper dere å skreddersy klasseturen etter deres behov.

Kan dere komme til skolen vår?

Representanter fra Hvite Busser møter gjerne opp på skolen for å informere om virksomheten og turene våre, ved flere anledninger:

 • Undervisning i skoletiden som en faglig forberedelse før klasseturen
 • Møte elevene på kveldstid som en faglig forberedelse før klasseturen
 • Møte med turkomiteen, eller FAU før dere har valgt tur
 • Komme på foreldremøte for å informere om klasseturen og inspirere til påmelding og dugnad

Vi kan komme både digitalt og fysisk.

Ta kontakt med oss i dag på post@hvitebusser.no eller tlf: 35 93 31 10

10 tips for en fantastisk klassetur

Tips til turkomiteer som skal arrangere klassetur.

1: Orienter dere godt før dere bestiller

Hvilke turer er mulig for en gruppe med deres størrelse, budsjett og avreisested? Hvilke ønsker og forventninger har gruppa? Tur i Norge eller tur utenlands? Kjapp helgetur eller mange dager?

På Hvite Bussers nettsider finner dere mange gode turtips i både Norge og til utlandet. Kontakt oss for spørsmål og uforpliktende tilbud tilpasset deres gruppe. Vi deltar også gjerne på planleggingsmøter – både fysisk og digitalt.

2: Få med flest mulig av elevene i klassen

En klassetur med felles opplevelser og inntrykk er svært inkluderende og kan skape et sterkt samhold i klassen. Sjekk gjerne med elever og foreldre hva som skal til for å få med alle.

Kontakt Hvite Busser for råd om hvordan turen kan tilpasses. Vi har ordninger for bevegelseshemmede og sørger for at alle matallergier og -preferanser blir tatt hensyn til underveis. Vi kan også gi tips om hvordan dere kan samle inn penger og vi søker statsstøtte for alle som reiser med oss.

5: Bestill tur i god tid

Hoteller, museer, aktiviteter, ferger og fly fylles vanligvis opp raskt, i alle fall rundt skolens ferier.

Hvite Busser klarer stort sett alltid å finne rom til alle grupper uansett, men det er mye lettere og ofte billigere å arrangere turer litt frem i tid. Bestill gjerne tur for 10. klasse allerede mens de går i åttende.

3: Gi klasseturen et variert innhold

Hver klasse og hver elev og er sammensatt, og kan ha mange forskjellige interesser og behov. Sett sammen et program med alvor og moro, lytting og involvering, refleksjon og action.

Hvite Busser sørger for en variert klassetur i samarbeid med våre utallige samarbeidspartnere. Finn grunnpakken som passer deres best, så hjelper vi dere å finne tilleggsaktiviteter som passer gruppa og årstiden. For eksempel vandretur, kjøpesenter, klatrepark, badeland eller sykkeltur.

4: Planlegg hver dag nøye

En gruppereise gir langt mindre rom for spontane innfall enn en familieferie eller langhelg med vennegjengen. Oppmøtetidspunkt må overholdes med god margin. Bussjåførens strengt regulerte kjøre- og hviletider må overholdes. Aktiviteter bør gjennomføres på full mage, og noen opplevelser krever rom i programmet til ettertanke.

Etter å ha arrangert tusenvis av klasseturer kan Hvite Busser kunsten å sette sammen opplevelsesrike og gjennomførbare program for ungdom.

6: Sett dere inn i betalings- og avbestillingsbetingelser

Unngå ubehagelige overraskelser og les alle betalings- og avbestillingsbetingelser nøye. Spesielt etter korona vet vi at uforutsette ting kan skje.

De som bestiller klassetur med Hvite Busser trenger kun å sette seg inn i våre betingelser. Vi tar ansvar for alle avtalene med hotell, ferger, busselskap, restauranter og så videre. De fleste har vi et svært godt forhold til etter mange års samarbeid.

7: Sørg for gode rutiner underveis

Å få fin flyt på reisen med store grupper krever gode rutiner. Dobbeltsjekk romfordeling og nøkler på overnattingssteder, følg opp allergier på alle spisesteder, sjekk at lokale guider kan riktig språk, ta dopause på de riktige stedene…

Voksne på klassetur med Hvite Busser kan la oss ordne alt det praktiske, så har dere bedre tid til å følge opp ungdommen og sørge for orden og trivsel i gruppa.

8: Vær forberedt på uforutsette hendelser underveis

Noen kan bli syke, ferger kan innstilles, veiarbeid kan gi store forsinkelser og hærverk kan dessverre forekomme.

Hvite Busser har erfaring med og rutiner for alle tenkelige situasjoner som kan oppstå på tur med ungdom. Overlat dette til oss! (Reiseforsikring er for øvrig hver enkelt sitt ansvar.)

9: Gi klasseturen et faglig innhold

Læring utenfor klasserommet gir solide knagger å henge kunnskap på. Ingen som har vært på omvisning i en tidligere konsentrasjons- eller fangeleir glemmer andre verdenskrig, Holocaust, eller hva menneskerettigheter betyr.

På klassetur med Hvite Busser får dere et oppdatert og engasjerende pedagogisk opplegg basert på læreplanen i norsk skole. Reiselederen gir reisen en rød tråd, og sørger for forberedelser og ettertanke etter besøk ved museer og minnesteder. Vi tør å påstå at ingen av de 200 000 som har reist med Hvite Busser har glemt turen.

10: Bestill klassetur med Hvite Busser!

Reis bakover – tenk fremover!

 

 

 

Om priser, hotell, mat og lignende

Våre grunnpriser gjelder en komplett klassetur med reiseleder, pedagogisk opplegg, turbuss, ferge, overnattinger, måltid og inngang og omvisning på museer og minnesteder. Be om et uforpliktende tilbud til din gruppes antall, tidspunkt og avreisested!: 

Telefon: 35 93 31 10
E-post: post@hvitebusser.no

 

Grunnpriser

 • Grunnprisene oppgitt på våre nettsider er fra-priser. De gjelder per person, fra 45 personer i lavsesong.
 • Med lavsesong menes fra 1. november til 31. mars, med unntak av jul og påske. Vi kan arrangere turer når som helst.
 • Antall: Vi arrangerer turer for grupper i alle størrelser. Prisen øker ved færre deltagere.
 • Vær oppmerksom på at grunnprisen i noen tilfeller er oppgitt uten måltidspakken. Dette er spesifisert i hvert program.

Måltid

 • Frokost er inkludert ved alle overnattinger.
 • De fleste lunsjer og middager på turen. Unntaket er for eksempel når gruppa har fritid i programmet.
 • De fleste middagene i måltidspakken er på hotellet, men vi kan bestille på mer spennende restauranter mot et tillegg. Se tilvalg under hver tur, eller spør oss.
 • Det kan være verdt å merke seg at ingen noen gang har bestilt en Hvite Busser tur først og fremst på grunn av maten. Vi bestiller enkle måltid, beregnet på ungdommens ganer, som ikke skal være med å trekke opp prisen.
 • Allergier: Vi gir beskjed til alle spisesteder underveis om allergier i gruppen. Det er svært viktig at vi får informasjon om allergier i god tid.

Hotell

 • Standard overnatting inkludert i prisen er flersengsrom på uspesifisert hotell.
 • Flersengsrom betyr stort sett tre- eller firemannsrom. I noen tilfeller kan det også bo flere på ett rom.
 • Mot et tillegg i prisen kan man bestille sentrumshotell.
 • Enkeltpersoner kan bestille dobbelt- eller enkeltrom mot et tillegg i prisen.

Nattferger

 • Overnatting på standard ferge i firesengs innvendig lugar er inkludert i prisen.
 • Enkeltpersoner kan bestille dobbelt- eller enkeltlugar mot et tillegg i prisen.

Museer og minnesteder

 • Besøk og omvisning i tidligere konsentrasjons- og fangeleire er alltid inkludert, for eksempel Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrück, Grini Falstad. Dette gjelder også Utøya, 22. julisenteret, Narviksmuseet, HL-senteret og flere andre.
 • Se hvert program for hvilke museer og minnesteder som er inkludert i grunnprisen, og hvilke som kommer i tillegg.
 • Vi booker alle museer og minnesteder for gruppa, også Auschwitz/ Birkenau.

MVA

 • Prisen på turer i Norge er inkludert MVA.
 • For reiser i utlandet betaler dere ikke moms.

Avreisested

 • Lengre reisevei gir høyere pris. I noen tilfeller må man også legge inn en ekstra overnatting.
 • Når det gjelder utenlandsturer, har vi  beregnet grunnprisene med avreisested på Østlandet.

Sesong og kapasitet

 • Vi gjør oppmerksom på at prisen kan bli høyrere i høysesong, spesielt rundt skolens ferier. Kapasitet på hotell, museer, ferger og annet kan også påvirke prisen.

Flyreiser

 • Priser for reiser som involverer fly er oppgitt uten selve flyreisen.
 • Hvite Busser kan også bestille fly.

Se våre reisevilkår for mer informasjon om blant annet betalings- og avbestillingsbetingelser og prisøkning.

 

Våre samarbeidspartnere

Busselskaper

Navnet til tross – Hvite Busser har ikke egne busser. Vi samarbeider med en rekke busselskaper i hele landet, blant annet:

Connect buss

Jenssen turbuss

Schaus buss

Sirdalsbussen

Sula Rutelag

Tide buss

 

Ferger

Vi har gode samarbeid med flere fergeselskap for å frakte våre skoleklasser over til kontinentet:

Colorline

Finnlines

Polferries

TT-Line

Før reisen

Betaling

Betalingsfrister

Se vår reisevilkår for oversikt over betalingsfrister.

Hvordan foregår betalingen?

Hvite Busser ønsker ikke innbetalinger fra hver enkelt reisende. Normalt samler gruppas reisekomite alle beløp fra dugnader og enkeltpersoner, og overfører beløp samlet. Innbetaling til Hvite Busser fra privatpersoner foregår ved bankoverføring og bruk av kid-nummer.

EHF-faktura

Vi kan også organisere betaling med EHF-faktura.

Obs! Svindelforsøk

Vi har dessverre opplevd svindelforsøk der noen feilaktig utgir seg for å samle inn penger til spesifikke klasseturer med Hvite Busser. Dersom du er i tvil om et betalingskrav for en klassetur er ekte – sjekk med kontaktpersonen for din gruppe, eller kontakt oss.

 

Pass og ID-kort

Ved utenlandsreiser må den enkelte sørge for å ha påkrevd gyldig pass, eller ID-kort.

Krav til pass og ID-kort ved innreise til andre land kan endre seg. For oppdatert informasjon: Velg land under UD’s reiseinformasjon her, og se informasjon under «Innreise».

Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse

Reiseforsikring

Den enkelte reisende må selv sørge for å ha nødvendig reiseforsikring. Hvite Busser tilbyr ikke reiseforsikring, men kan ordnes hos forsikringsselskap.

Avbestillingsbeskyttelse

Det anbefales at det tegnes avbestillingsbeskyttelse, og dette kan bestilles av Hvite Busser. Beskyttelsen gir kunden rett til fri avbestilling uten kostnader dersom det før reisen er påbegynt inntrer akutt sykdom, ulykke eller død hos den reisende selv, ektefelle, samboer, barn, søsken eller foreldre. Forholdet må dokumenteres ved legeattest som forelegges straks, og absolutt før avreisen for å oppnå refusjon. Sjekk gjerne om din reiseforsikring allerede dekker dette.

Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke, og bestilles samtidig ved registrering av deltagere.

 • Avbestillingsbeskyttelse for landopphold kr. 350,- pr. deltager.
 • Dersom Hvite Busser AS står som bestiller av flybillett beregnes det i tillegg 7 % av flybillettens pris

Pakkeliste

Pakkeliste

Hver reise er forskjellig – Pakk det som er relevant for din tur.

 • Sjekk at du har gyldig reiseforsikring
 • Lommebok/ kort/ penger
 • Notatbok
 • Tidsfordriv på reisen: Lesestoff, håndarbeid, last ned filmer el. lignende
 • Drikkeflaske
 • Matboks om dere skal smøre niste selv på hotell (gjelder mest i Norge)
 • Mobil, lader, høretelefoner
 • Eventuelle medisiner og eventuelt godkjennelse på å frakte dine medisiner over grensen.
 • Eventuelle briller/linser, linsevæske
 • Pute og pledd til bussturen.
 • Klær etter vær/årstid. Sjekk gjerne Yr.no
 • Nattøy
 • Undertøy og sokker
 • En god ytterjakke (vindjakke)/regnjakke
 • Gode sko
 • Dersom en lengre vandretur står på programmet (feks Sabotørstien på Rjukan): Ekstra gode sko
 • Dersom badeland: Badetøy + håndkle.

Viktig på utenlandsreiser

 • Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett*
 • Europeisk helsetrygdkort. Bestilles her.
 • Koronapass (hvis nødvendig)
 • Penger eller bankkort som du kan betale med utlandet.
 • Ved nattferjer: Egen sekk/bagg til toalettsaker og evt. andre ting som trengs til overnatting på ferja, så kan resten stå i bussen under overfarten.
 • Fyll også gjerne ut UDs reisergistreringsskjema. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Hva pakker vi i?

Uansett hva du pakker i – husk å merke bagasjen din med navn.

 • Ved bussreiser: Husk at hele klassens bagasje skal inn i bussens bagasjerom. Pakk i bag, ikke koffert.
 • Ved fly: Sjekk hvor mange innsjekkede bagasje og håndbagasje din gruppe har bestilt til hver person.

Reiseforsikring

Hver reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig reiserforsikring

Klasseturer i dagens situasjon

Informasjon om pandemi og innreiseregler: Klikk her

*Krav til pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett avhenger av hvert lands innreiseregler. Oppdatert informasjon om dette finner du alltid under Regjeringens reiseinformasjon.

Lugar- og romfordeling på klasseturen

Lugarer på ferger

Firesengs innvendig lugar er inkludert i prisen. Før reisen ber vi dere fylle ut en lugarliste med fire personer i hver lugar, fordelt på kjønn. Dersom tallene ikke går opp, kan dere sette 2-3 personer i de gjenværende lugarene.

Standard rom på hotell

Prisen inkluderer seng i  flersengsrom. Dette betyr stort sett 3-4 på hvert rom. I noen tilfeller kan det også bo flere enn fire på ett rom. Dersom romfordelinga ikke går opp, vil noen senger stå tomme. Man deler ikke rom med gjester fra andre grupper. Vi tar sikte på å fylle opp rommene, så voksne som ikke har betalt ekstra for enkelt- eller dobbeltrom kan i noen tilfeller havne på rom med elever.

Vi vil be dere sette opp romfordeling basert på firemannsrom, men gjør oppmerksom på at det kan komme endringer underveis. Nøyaktig romsturktur får vi vite kort tid før ankomst, gjerne samme dag. Dette fordi våre priser er fremforhandlet med forutsetning om fleksibel romsturktur.

Single og doble

Enkeltpersoner kan bestille enkelt- eller dobbelt rom/ -lugar mot et tillegg i prisen.

Vi tar forbehold om kapasitet. Dersom man i noen tilfeller har betalt for enkelt-/dobbeltrom, men måtte sove i flersengs grunnet kapasitetsmangel, vil det aktuelle enkelt-/ dobbeltromtillegget bli refundert. Om gruppen ønsker mange enkle og doble rom, ber vi om å få vite dette så tidlig som mulig. Dette øker sjansen for at bestillingen blir innvilget.

Innsending av navnelister

Komplett navneliste sendes oss fem måneder før avreise. Vi vil sende dere en Excel-fil der navnene skal føres inn. Samtlige reisende må registreres med fullt navn, fødselsdato og kjønn.

Klassetur utenlands i dagens situasjon

Covid-19 har gjort det ytterst krevende å planlegge reiser. Situasjonen i Ukraina tilfører også en stor usikkerhet.

Klassetur og Covid-19

Hvilke smittevernregler gjelder? Vi forholder oss til informasjon gitt av FHI og Regjeringen, UD’s reiseråd og informasjon gitt av myndighetene i de aktuelle landene og områdene vi reiser i. Våre regler er ikke strengere enn myndighetenes regler.

Per februar 2023:

Polen og Tyskland: Ingen innreiserestriksjoner knyttet til korona. Tyskland opphevet sine innreiserestriksjoner 31. mai, og sier foreløpig at opphevelsen gjelder til 31. august. I deler av Tyskland kan det fortsatt være påkrevd med munnbind på offentlig transport.

Hva er gruppas ansvar? Reglene endrer seg raskt, og gruppa er selv ansvarlig for å følge med på aktuelle innreiseregler og andre koronaregler som gjelder sin reise. Grupper er selv ansvarlig for å ha nødvendig dokumentasjon som koronapass før innreise i andre land. Gruppene må også selv sørge for å ta nødvendige koronatester før avreise, dersom påkrevd. Gruppene må også selv ta med smittevernutstyr som ansiktsmasker og håndsprit.

Hvordan ivaretas smittevern underveis? Våre samarbeidspartnere (serveringssteder, buss selskap, hoteller osv) følger smittevernsanbefalinger for sin bransje.

Hvilke ekstra kostnader følger med økt smittevern? Gruppen er selv ansvarlig for tester, munnbind og hånddesinfiseringsmiddel. Det kan være krav til mindre grupper på museer og andre steder, som kan medføre behov for flere guider. Slike ting må vi vurdere i takt med endringer i smittesituasjon og smittevernregler.

Hva hvis noen tester positivt underveis og må i karantene? Hvite Busser kan være behjelpelig med hotell og utsatt hjemreise for de som må i karantene og eventuelle følgepersoner. Kostnadene må dekkes av de reisende, så det er viktig at alle har reiseforsikring.

Klassetur og Ukraina

Vi forholder oss til UDs reiseråd, og i skrivende stund (februar 2023) har reiserådene til Tyskland og Polen ikke blitt skjerpet etter Russlands angrep på Ukraina.

Situasjonen er imidlertid uoversiktlig og kan endre seg raskt.  Spesielt den humanitære situasjonen med et stort antall flykninger som har passert grensen til Polen er bekymringsfull. De reisende har selv ansvar for å følge situasjonen, og holde seg oppdatert, men Hvite Busser følger også situasjonen nøye. Dersom man opplever det som usikkert å reise til Polen, kan vi være behjelpelig med å endre destinasjon for nært forestående utenlandsturer.

Dersom gruppa ønsker å ha jod tabletter tilgjengelig på turen, må de ta med det selv.

Hva hvis reisen må avlyses?

Dersom UD fraråder reiser til det aktuelle landet, eller reisen blir vesentlig forringet (museer og minnesteder er stengt), vil Hvite Busser avlyse turen, og gruppa får pengene tilbake.

Dersom gruppa selv avlyser turen som følge av bekymring, gjelder våre reisevilkår. Det er viktig at reisende setter seg inn i hvilke vilkår og frister som gjelder.

Nyttige lenker

UDs reiseregistreringsskjema: Klikk her

UDs reiseinformasjon, velg land. Her kan du se innreiseregler, koronarestriksjoner og sikkerhetsvurdering: Klikk her

Polske myndigheters nettside om innreise i Polen: Klikk her

Tyske myndigheters nettside om innreise til Tyskland: Klikk her

 

 

Forberedelse og forventinger før klasseturen

Det er mange måter å forberede seg på denne reisen. Det er den praktiske delen, der du må huske pass, valuta, reiseforsikring, hvilke klær du skal ha med deg, og så videre.

Så er det den faglige delen. Det kan være både lurt og nyttig å lese litt om menneskerettigheter, 2. Verdenskrig og nazismen.

Og så er det den mentale delen. Det er den delen du kan begynne å tenke litt på hva du faktisk skal oppleve. Kanskje du tar frem et atlas og ser litt på avstander, kanskje du snakker litt med noen i klassen eller de der hjemme, og kanskje du tenker litt ekstra på at dette kan bli en reise der du ikke bare opplever historien tett inn på livet, men du skriver din egen historie også.

Spør oss om skolebesøk! Vi kan gi dere et verdiseminar som et ledd i forberedelsene til turen.

Under reisen

Trygghet og beredskap

Trygghet før reisen og underveis

Hvite Busser er en profesjonell reiselivsaktør, som har drevet med pakkereiser siden 1992. Vi har solid erfaring på alt som kan oppstå før reisen og underveis. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere som gjør reisen trygg. Når det gjelder sikkerhetssituasjonen i landene vi reiser til, forholder vi oss til Utenriksdepartementets reiseinformasjon.

Økonomisk trygghet

Vi er underlagt pakkereiseloven.

For din trygghet er Hvite Busser medlem av Reisegarantifondet. Formålet med fondet er å sikre forbrukere mot økonomisk tap. Dette gjelder for de som har kjøpt en pakketur av fondets medlemmer.
De reisende skal heller ikke bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.

Beredskap underveis

Våre reiseledere skal ha gjennomført grunnleggende førstehjelpskurs.

Som en ekstra trygghet for våre deltagere har Hvite Busser en avtale med Sjømannskirken om en 24-timers beredskapsordning i forbindelse med evt. ulykker. Ordningen inkluderer alle reisende, og er uavhengig av den enkeltes livssyn.

Vi har også flere samarbeidsaktører i landene vi reiser til, som hjelper dersom uforutsette hendelser skulle oppstå.

Reiseforsikring

Hver enkelt som reiser med oss er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring.

 

Lading og wi-fi på klassetur

Ikke alle busser har ladestasjon ved alle seter. Spør sjåføren om du kan lade, men det beste er om du lader på hotellet/fergen. Husk å ta med laderen videre på reisen! En powerbank kan også være nyttig.

Noen av bussene har Wifi, men ikke alle. I Polen og Tyskland vil man ofte oppleve dårligere nett enn vi er vant til i Norge.

Etter reisen

Tid til ettertanke og tiltak

Når du kommer hjem, vi du nok oppleve at du er ganske mettet av inntrykk. Det er sterke minner fra historiene du har hørt og minnestedene du har besøkt, men det er sikkert også en mengde gode og uforglemmelige minner å ta med seg videre.

Vi håper du har lært noe på reisen. Vi håper du har fått nye venner. Vi håper du tar med deg dine erfaringer og sunne holdninger videre.

Vi håper også du anbefaler våre turer til andre! Bare ta kontakt med oss, så kommer vi gjerne på skolebesøk!